nieuws

'Grondrechten horen thuis in de kluis van het parlement en niet in de gereedschapskist van de minister'

'Grondrechten horen thuis in de kluis van het parlement en niet in de gereedschapskist van de minister'. Zo begon SP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer Rik Janssen zijn betoog in het debat over de vijfde verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen Covid-19. 'Grondrechten moeten worden gekoesterd, geborgd en beschermd, en een tijdelijke wet die aantasting van grondrechten mogelijk maakt moet ook echt tijdelijk zijn.'

Voor de SP- fractie was het al lang duidelijk dat er een einde moest komen aan de ongewenste situatie dat er grondrechten worden ingeperkt op basis van een tijdelijke wet. De SP heeft daarom tegen de vijfde verlenging van de Tijdelijk wet maatregelen Covid-19 gestemd. Niet omdat we kunnen uitsluiten dat er in de toekomst nog maatregelen nodig zijn, maar omdat we niet moeten blijven voortmodderen met een tijdelijke noodwet die door het kabinet semi-permanent is gemaakt.

Het debat en het wegstemmen van de wet was mogelijk omdat Janssen in oktober 2020 een motie indiende om beslissende zeggenschap voor de Tweede Kamer en de Eerste Kamer te eisen bij verlengingen van de tijdelijke wet.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers