nieuws

Motie Janssen uitgevoerd, Staten-Generaal ook in coronatijd beslissende zeggenschap

‘Bij inperking van grondrechten moet het parlement het laatste woord te hebben, en niet het kabinet’, zo betoogde SP-senator Rik Janssen op 13 juli 2021 in de Eerste Kamer. ‘Een crisis bestrijd je met meer, en niet met minder democratie’.

Tot een jaar geleden werd de Eerste Kamer onvoldoende betrokken bij besluiten over Corona-wetten. Tijdens de behandeling van de Tijdelijke spoedwet over de Corona-maatregelen in oktober 2020 diende Janssen daarom een motie in om daar verandering in te brengen en beslissende zeggenschap voor de Tweede Kamer en de Eerste Kamer te eisen.

Na lang aandringen heeft het kabinet besloten om  deze motie uit te voeren en met een wetsvoorstel te komen. Op 13 juli 2021 debatteerde de Eerste Kamer over het wetsvoorstel dat de motie Janssen uitvoert en werd het voorstel bijna unaniem aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen.

Janssen is blij met de steun van de beide kamers voor het wetsvoorstel als uitvoering van zijn motie: ‘Ik hoop en verwacht dat het kabinet vanaf nu inziet dat het de Eerste Kamer ook serieus moet nemen. Het parlement bestaat nou eenmaal uit twee kamers, en je mag de Eerste Kamer niet negeren. Het is goed dat met het aannemen van dit wetsvoorstel de parlementaire verhoudingen weer op orde worden gebracht.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers