nieuws

Stop gruwelijke veetransporten naar niet-EU-landen

De SP wil een einde maken aan veetransporten naar niet-EU-landen. Vorig jaar ging er maar liefst 1,8 miljard euro om in het vervoeren van levende dieren uit ons land. Een deel van deze dieren werd zelfs vervoerd naar landen buiten de EU. Meer dan 30.000 runderen maken jaarlijks de verschrikkelijke reis naar landen als Rusland of Kazachstan. Vorig jaar werd besloten om deze transporten niet meer toe te staan, omdat niet te controleren valt of deze dieren tijdig rust krijgen. Nu staat minister Schouten deze transporten onder druk van de veetransportsector ineens weer toe. SP-Kamerlid Sandra Beckerman: ‘Het is afschuwelijk dat dieren zo behandeld worden. Onder druk van de lobby geeft de minister toch toe en zal het dierleed opnieuw toenemen. Wij gaan er alles op alles zetten om dat weer terug te draaien.’

Voor de SP staat dierenwelzijn bij veetransport voorop. Deze kan simpelweg niet worden gewaarborgd worden als dieren over afstanden van soms duizenden kilometers worden vervoerd in veel te krappe vrachtwagens. Daarom pleit de SP we voor een definitief verbod op veetransporten naar landen buiten de EU. Het is een stap in de goede richting om onnodig dierenleed vanuit Nederland verder terug te dringen. 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers