nieuws

Onderzoek SP: Kwaliteit tolken en vertalers onder druk door marktwerking

SP-Kamerlid Michiel van Nispen staat naast actievoerende tolken en vertalers.

Er dreigen juridische ongelukken te ontstaan omdat er slecht met de tolken en vertalers in Nederland wordt omgegaan. In een enquête die de SP heeft afgenomen onder deze beroepsgroep geeft maar liefst 94 procent aan dat door het beleid van dit kabinet de kwaliteit van hun werk onder druk komt te staan.

Tolken en vertalers werken vaak op de achtergrond in ons land maar hebben een cruciale rol. Wanneer je de Nederlandse taal niet voldoende spreekt is het belangrijk dat je woorden goed worden uitgelegd wanneer je bijvoorbeeld op het politiebureau of de rechtbank moet verschijnen. Tolken en vertalers zijn ook zeer belangrijk bij het afluisteren van verdachten die niet Nederlands spreken. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'Tolken en vertalers doen hun werk vaak op de achtergrond, maar zijn cruciaal. Toch laat de regering ze in de kou.'

Vanaf 2021 worden de diensten van tolken en vertalers aanbesteed via marktwerking. Uit deze enquête blijkt dat hier totaal geen draagvlak voor is onder de beroepsgroep: 90 procent is tegen deze aanbestedingen. Van Nispen: 'Opnieuw wordt een specialistische en cruciale beroepsgroep aan de vrije markt overgelaten, terwijl dat helemaal niet nodig is.'

De SP steunt de tolken en vertalers in hun strijd voor betere beloningen en voor kwaliteit. De SP heeft zich verzet tegen de aanbestedingen van de tolk- en vertaaldiensten. Dat hierover niets in het nieuwe regeerakkoord staat is volgens Van Nispen een teleurstelling. De SP zal daarom vandaag een voorstel in de Tweede Kamer doen voor een hogere vergoeding voor de tolken en vertalers.

Lees hier het artikel in de Volkskrant over ons onderzoek.

 

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers