Democratische en morele schande

Kerstactie toeslagen toeslagenaffaire

Het toeslagenschandaal heeft de levens van tienduizenden mensen verwoest. Gezinnen die onterecht zijn beschuldigd als fraudeur en door de Belastingdienst kapot zijn gemaakt. SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Dat dit kon gebeuren is een schande. Het is ontzettend pijnlijk om nu in de notulen van de ministerraad, die op aandringen van de SP naar buiten zijn gekomen, te zien dat het kabinet Rutte vervolgens drukker was met de doofpot dichthouden, dan met de problemen van deze mensen oplossen. Renske Leijten heeft, samen met Pieter Omtzigt, keer op keer om de informatie gevraagd om de waarheid boven tafel te krijgen en de getroffen ouders te helpen, maar deze niet gekregen. De gevolgen voor duizenden mensen zijn verschrikkelijk.’

Marijnissen: ‘De gevestigde orde in Den Haag is midden in een crisis vooral met zichzelf bezig. Dit is onverantwoord. Het liegen moet nu stoppen en er moet orde op zaken worden gesteld. Dat het kabinet Rutte bewust niet de gevraagde informatie aan de Kamer heeft gegeven en drukker is met kritische Kamerleden de mond snoeren, heeft ervoor gezorgd dat duizenden mensen langer in de ellende hebben gezeten. In plaats van alles op alles zetten om de geconstateerde problemen op te lossen, was het kabinet bezig om de groep mensen waarvan bekend werd dat ze vermorzeld zijn door de overheid, zo klein mogelijk te houden. Duidelijk uit de notulen wordt dat de problemen nog veel groter zijn, maar het kabinet Rutte wil dit onder de pet houden. Dit gaat dus over mensen in de knel. Het doelbewust niet verstrekken van de informatie is een democratische schande, maar dit is een morele schande. Donderdag hebben we een debat hierover in de Tweede Kamer. Het kabinet heeft veel uit te leggen. Dit is niet goed te praten.’

Veel politici hebben het nu over een andere ‘bestuurscultuur’ die er zou moeten komen. Wat de SP betreft is dit allemaal onzinnig als je niet eerlijk bent. De SP is van mening dat we toe moeten naar een ander systeem. Het is te gek voor woorden dat veel werkende mensen in Nederland niet rond kunnen komen en daardoor allerlei toeslagen nodig hebben. Het minimumloon moet omhoog. De neoliberale gedachte dat als het maar goed gaat met de rijken en met de grote bedrijven dat het dan goed gaat met iedereen, is failliet. Daarnaast moeten we zaken als kinderopvang, maar ook onze zorg, onderwijs en veiligheid, samen betalen en organiseren. En dus niet aan de markt overlaten. Ook moeten we afrekenen met de oude, Haagse machtspolitiek. De overheid en de politiek hoort er voor mensen te zijn en we moeten de zeggenschap terugpakken over dat wat van ons allemaal is.

Betrokken SP'ers