nieuws

Woonkamergesprek #1 - Pensioen en AOW

Om je zo goed mogelijk te informeren voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15, 16 en 17 maart organiseren wij woonkamergesprekken. Kijk hier de eerste in onze reeks van woonkamergesprekken terug: met SP-Kamerleden Peter Kwint en Bart van Kent over onze plannen voor een eerlijk pensioen en de AOW.


 

Lees meer over een eerlijke inkomen in ons verkiezingsprogramma!

👉 We verlagen de AOW-leeftijd (pensioenleeftijd) naar 65 jaar.

👉 We verhogen het minimumloon tot 14 euro per uur.

👉 Armoede onder kinderen moet zo snel mogelijk worden uitgebannen.

Betrokken SP'ers