nieuws

Spannende strijd in Eerste Kamer tegen verdringing van betaalde banen

Sadet Karabulut

In de avond van 9 maart voerde SP-Kamerlid Sadet Karabulut een heftige strijd om haar initiatiefwet Verdringingstoets door de Eerste Kamer te voeren. Met deze wet wil de SP ervoor zorgen dat gemeenten voortaan vooraf toetsen of bij re-integratietrajecten, aanbestedingstrajecten en de tegenprestatie geen betaalde banen worden verdrongen door de inzet van mensen die moeten werken met behoud van uitkering. 'Het is onbestaanbaar dat we in een beschaafd land accepteren dat banen verdwijnen doordat mensen in de bijstand moeten werken zonder loon. Het is onbestaanbaar dat mensen moeten werken zonder loon. Met onze initiatiefwet willen we dit stoppen.' aldus initiatiefneemster Karabulut. Lang niet alle gemeenten toetsen momenteel op verdringing. 

Voorafgaande aan de wetbehandeling voerde de FNV actie op het Plein om de senatoren te vragen voor de wet te stemmen. In een recent rapport wijzen zij op de vele situaties waarbij mensen werken zonder loon waarbij betaalde banen verdrongen worden. Het gaat om onder andere de vervoerssector, SW-bedrijven en de zorg.

De wet verdringingstoets is al in 2017 door de Tweede Kamer aangenomen. De route door de Eerste Kamer kent echter wat meer hobbels. Bij de behandeling in de Eerste Kamer waren vooral de PvdA en GroenLinks kritisch. Dit was in navolging van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, die extra papierwerk vrezen bij de uitvoering en een inperking van de gemeentelijke vrijheden. Na een intens debat is besloten het debat te schorsen, nadat initiatiefneemster Karabulut de senaat toezegde een nieuwe brief te zullen sturen over de uitvoering in de praktijk. 'Ik hoop echt dat na deze nieuwe brief, de wet snel door de senaat kan. Het is zo belangrijk dat dit verdienmodel van werken zonder loon met oneerlijke en moordende cocurrentie op toch al laagbetaalde banen wordt aangepakt. De SP heeft een Meldpunt Bijstand geopend en daar stromen de meldingen binnen over mensen die moeten werken zonder salaris, in een re-integratietraject waarbij ze niets leren, op een plek waar ze voor hetzelfde geld een salaris zouden kunnen ontvangen. Daar moet snel een einde aan komen.” aldus Karabulut.

 

Betrokken SP'ers