Vier vragen aan Frank Futselaar over de stikstofwet

Frank Futselaar

Nederland zit in een diepe wooncrisis. Een betaalbaar huis is nauwelijks meer te vinden en er wordt ook niet gebouwd. De oorzaak? Er wordt veel te veel stikstof uitgestoten en dat is schadelijk voor de natuur. Daardoor kunnen er momenteel niet veel nieuwe woningen bijgebouwd worden. Er is nu, met steun van de SP, een nieuwe stikstofwet gemaakt om het bouwen van woningen weer mogelijk te maken.

Wij stelden hierover vier vragen aan SP-Kamerlid Frank Futselaar.

 

Waarom steunt de SP deze stikstofwet?

Als we zelf de wet hadden geschreven, had het er anders uit gezien. Maar voor de SP is het nu belangrijk dat er in Nederland zo snel mogelijk weer gebouwd gaat worden. Een betaalbaar huis is nauwelijks meer te krijgen en we zitten in een enorme wooncrisis. Ook zitten we in een stikstofcrisis en de SP vindt het niet verantwoord dit nog langer voort te laten bestaan. Er zijn dringend huizen nodig en ook de banen in de bouw mogen niet op het spel komen te staan. De natuur en de biodiversiteit staan onder druk. Dit kan zo niet voortduren.

Door de inbreng van de SP is deze wet beter geworden voor de woningbouw en voor onze natuur. En we hebben afgesproken dat er duizenden extra plekken komen in zorgbuurthuizen. Daar is veel behoefte aan, en dan kunnen ouderen in een kleinschalige zorginstelling in de eigen wijk oud worden. Bijkomend voordeel is dat ouderen die willen verhuizen naar een kleinschalig zorgbuurthuis woningen vrij maken in de wijk voor jongeren.
 
Wat betekent deze wet voor boeren?

De stikstofwet is in de eerste plaats een opdracht voor de overheid om te zorgen voor minder stikstofuitstoot. Dat gaat niet alleen om boeren, maar ook om bijvoorbeeld industrie en transport. Maar de landbouw is natuurlijk wel verreweg de grootste producent van stikstof. Sommige boeren, vooral de grootste ‘piekbelasters’ dichtbij natuurgebieden, zullen worden uitgekocht. Anderen zullen worden geholpen door bijvoorbeeld met minder dieren of met nieuwe technieken te werken.
 
Waarom is de stikstofuitstoot pas 50% minder in 2035 in plaats van 2030?

Door iets meer tijd te nemen om tot de 50% minder uitstoot te komen kan er nu een wet komen die natuur en woningbouw vooruit helpt en, niet onbelangrijk, waarschijnlijk juridisch standhoudt. De commissie Remkes adviseerde 50% minder uitstoot in 2030. Natuurlijk hadden we dit nóg liever gezien. Het kabinet wilde echter 26% minder uitstoot in 2030, nu is het dus aanzienlijk hoger geworden.
 
Komen er wel echt substantieel meer woningen bij? 

Deze wet geeft ruimte zodat er veel meer gebouwd kan worden komende jaren. Voor de regio Haaglanden zouden er bijvoorbeeld al duizenden woningen bij kunnen komen door deze wet. Sowieso maken we voor drie regio’s waar ze nu klaarstaan om nieuwe wijken uit de grond te stampen het mogelijk om aan de slag te gaan en het probleem op te lossen, in Zwolle, Arnhem/Nijmegen en Zaanstad. Er gaan in ieder geval tienduizenden woningen meer gebouwd kunnen worden door deze wet. En dat is, gezien de wooncrisis waar we nu in zitten, heel hard nodig.


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers