nieuws

SP en Jantje Beton: 'Gun kinderen het buitenspelen!'

Michiel van Nispen

Buitenspelen is belangrijk voor kinderen en verdient meer aandacht, niet alleen van gemeenten maar ook van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Dat stellen SP-Kamerlid Michiel van Nispen en de directeur van Jantje Beton, Dave Ensberg-Kleijkers. Veel kinderen bewegen nu te weinig, buitenspelen kan bijdragen aan een betere gezondheid en fittere, gelukkigere kinderen. Bij het buitenspelen leren kinderen samen spelen, ook met kinderen buiten de bubbel van hun ouders. Kinderen hebben het recht zich te ontwikkelen en zelf, of samen met anderen, dingen te ontdekken. Buitenspelen draagt daar aan bij. We moeten dus meer doen om er voor te zorgen dat álle kinderen kunnen buitenspelen. 

Steeds minder kinderen spelen buiten. Door de coronacrisis zijn kinderen nog minder gaan bewegen en ongezonder gaan leven. De tweedeling wordt ook groter, kinderen met verschillende achtergronden komen elkaar vaak niet meer tegen. Van Nispen: ‘De verschillen worden nog groter, tussen de minst en meest bewegende kinderen. Dat leidt tot gezondheidsproblemen en een samenleving waarin groepen elkaar niet meer kennen. Samen spelen is samen leven.’ 

Er zijn allerlei redenen aan te wijzen waarom er weinig wordt bewogen en buiten gespeeld. Kinderen hebben het bijvoorbeeld druk met andere dingen. ‘Dat is wellicht niet allemaal eenvoudig op te lossen’, zegt Van Nispen, ‘maar laten we kijken wat we wél kunnen doen. Hier ligt een rol voor de ouders, maar we moeten ook kijken naar de rol van de overheid. We weten gewoon dat aandacht in het beleid helpt. Daarom kom ik nu met deze voorstellen.’ Jantje Beton zet zich als goede doelenorganisatie al meer dan 52 jaar in voor meer speelruimte en speelkansen voor kinderen. ‘We zijn dan ook erg blij met deze voorstellen van de SP. Hier kunnen we als land een generatie kinderen écht een leukere en mooie jeugd mee bezorgen’, zegt Ensberg-Kleijkers. ‘Eerder dit jaar liet de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoek doen naar buitenspelen in Nederland. Daarin werd duidelijk dat overheden, zowel het ministerie zelf als gemeenten, meer kunnen doen om kinderen structureel meer te laten buitenspelen. De SP-voorstellen zijn daar een uitstekend antwoord op!’ 

De SP en Jantje Beton stellen voor dat meer en betere buitenspeelruimte moet komen voor kinderen. Kinderen moeten door aantrekkelijke speeltuinen, schoolpleinen en andere vormen van speelplekken in eigen buurt, wijk of dorp gestimuleerd worden om te gaan spelen. De toegankelijkheid moet beter, ook voor kinderen met een beperking. Gemeenten krijgen in de SP-voorstellen meer budget om hier mee aan de slag te gaan. En er moet vooral geluisterd gaan worden naar de kinderen zelf, wat ze willen en waar behoefte aan is. Van Nispen en Ensberg in koor: ‘Deze voorstellen zijn in het belang van de kinderen, die het recht hebben zich te ontwikkelen door buiten te spelen. Maar uiteindelijk in het belang van de hele samenleving.’


 

Blijf op de hoogte!

Betrokken SP'ers