nieuws

SP wil centrale landelijke inkoop griepvaccins voor zorgverleners

SP-Kamerlid Henk van Gerven en oud-huisarts: 'Voormalig minister Schippers heeft de landelijke inkoop van de griepprik voor zorgverleners weggehaald bij de RIVM en overgeheveld naar de markt. Gezien de dreigende tekorten is het beter dat dit besluit wordt teruggedraaid en het RIVM weer de centrale inkoop van de griepprik voor zorgverleners organiseert om tekorten te voorkomen. Zo hoeven zorgverleners niet op een wachtlijst terecht te komen én hoeven zorgorganisaties niet ieder voor zich de inkoop van het griepvaccin op poten te zetten. Daarnaast is een centrale inkoop natuurlijk veel goedkoper'

Henk van Gerven: 'Het is belangrijk dat alle zorgverleners die een griepprik willen, deze ook kunnen halen. Met een griepprik beschermen ze namelijk zowel zichzelf als hun patiënten. Een voldoende beschikbaarheid van de griepprik is altijd al van belang geweest, maar in tijden van corona is de relevantie extra groot. Er is geen bewijs dat de griepprik de kans op corona verkleint of de klachten vermindert, maar we willen de extra druk op de zorg natuurlijk voorkomen. Het samenvallen van een eventuele tweede coronagolf en een griepgolf kan immers tot een grote druk op de zorg leiden.'

De SP heeft inmiddels staatssecretaris Blokhuis gevraagd dit te regelen. 

Betrokken SP'ers