nieuws

Weer staatssteun voor KLM? Dan ook zeggenschap!

Terwijl deze week duidelijk werd dat zorgverleners geen structurele loonsverhoging hoeven te verwachten van dit kabinet, wordt KLM overeind gehouden met extra staatsleningen bovenop alle steun die zij al kregen om salarissen van het personeel door te betalen. SP-Kamerlid Mahir Alkaya: 'Als een organisatie echt niet failliet mag gaan, dan kan het ook niet overgelaten worden aan de markt. Wat de SP betreft is veel meer zeggenschap, of uiteindelijk nationalisatie de manier om de banen en toekomst van KLM structureel veilig te stellen. Maar het kabinet kiest voor doorgaan op de huidige weg. Met een uiterst onzekere periode voor de 30.000 medewerkers tot gevolg. De SP roept daarom het kabinet op om terug naar de onderhandelingstafel te gaan om de toekomst van KLM en de mensen die daar werken echt veilig te stellen.'

Veel mensen met een flexcontract werden door KLM in de afgelopen weken al de laan uitgestuurd. Dit ├│ndanks het geld dat KLM kreeg om de lonen van medewerkers door te betalen. Een voorstel om dit te voorkomen werd eerder door de rechtse partijen weggestemd in de Tweede Kamer. Alkaya: 'Als je nu zulke grote staatsleningen bovenop alle andere steun gaat verlenen, dan moeten gedwongen ontslagen uitgesloten zijn. Dat is niet het geval. Het is natuurlijk logisch dat de KLM onder de wet normering topinkomens gaat vallen. Anders betaalt de belastingbetaler straks de topinkomens van managers en piloten.'

Ook de zeggenschap van de samenleving over KLM neemt met deze deal nauwelijks toe. Recent nog werd de Nederlandse tegenstem in de aandeelhoudersvergadering genegeerd en kreeg topman Smith bijvoorbeeld een bonus van bijna 800.000 euro op zijn toch al gigantische salaris. En dat voor een bedrijf dat aanklopt voor staatssteun. Veel meer zeggenschap is dus nodig, maar wordt niet geregeld. In plaats daarvan krijgt de Nederlandse regering in ruil voor de steun nu een vertrouwenspersoon in het bestuur van KLM. Dat is een stapje in de goede richting, maar echt onvoldoende.

Voor de SP zijn meer echte zeggenschap en het uitsluiten van gedwongen ontslagen net zo belangrijke voorwaarden als klimaatdoelstellingen en minder hinder. Aan deze voorwaarden wordt nu niet of te weinig voldaan.

De SP roept het kabinet daarom op om terug naar de onderhandelingstafel te gaan om de toekomst van KLM en de mensen die daar werken echt veilig te stellen.


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers