nieuws

Sociale Werkvoorziening Nieuwe Stijl is nodig

De SP doet samen met het CDA een voorstel waarmee mensen met een arbeidsbeperking terecht kunnen in een Sociale Werkvoorziening Nieuwe Stijl, ofwel een Sociaal Ontwikkelbedrijf. Dat stellen de partijen voor op 18 juni in het debat over armoede en schulden. SP-Kamerlid Jasper van Dijk: 'Mensen met een arbeidsbeperking hebben net zoveel recht op werk als ieder ander. Daarom is het van belang dat er een landelijk dekkend netwerk van Sociaal Ontwikkelbedrijven komt waar mensen met een arbeidsbeperking terecht kunnen. Het is een kwestie van beschaving om dit te regelen.'

De sluiting van de Sociale Werkvoorziening bij de invoering van de Participatiewet in 2015 heeft er niet toe geleid dat mensen met een arbeidsbeperking een baan konden vinden op de reguliere arbeidsmarkt, blijkt uit de evaluatie van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). Werk aan de winkel dus vindt de SP. Vanuit het uitgangspunt dat mensen met een arbeidsbeperking recht hebben op werk, willen de twee partijen Sociale Werkvoorzieningen nieuw leven inblazen en omvormen tot een landelijk netwerk van Sociaal Ontwikkelbedrijven.

Mensen met een arbeidsbeperking moeten hun talenten zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. In de Sociale Werkvoorziening Nieuwe Stijl kunnen mensen zich ontwikkelen binnen of buiten het Sociaal Ontwikkelbedrijf.

Het Sociaal Ontwikkelbedrijf biedt beschutte plekken binnen de Sociale Werkvoorziening, gemeentelijke opdrachten, groepsdetachering, individuele detachering en directe plaatsing in een zelfstandige baan bij het bedrijfsleven. Ontwikkeling van mensen staat centraal, maar ook het bieden van een veilige haven. Want als het niet lukt met een zelfstandige baan in het bedrijfsleven, kunnen mensen altijd terugkeren in het Sociaal Ontwikkelbedrijf.

Betrokken SP'ers