nieuws

RIVM erkent meer ziekten als gevolg werken met giftige stoffen Defensie

Sadet Karabulut

Staatssecretaris Visser van Defensie heeft eindelijk het nieuwe onderzoeksresultaat gepresenteerd van het RIVM naar de gevolgen voor de gezondheid van het werken met giftige stoffen in de POMS-sites. Dat zijn opslagplaatsen waar opgeslagen en gebruikt Amerikaans legermaterieel werd onderhouden door Nederlandse schilders, lassers, monteurs. Daarbij werden tientallen jaren giftige stoffen gebruikt zoals chroom-6 en CARC. Defensiewoordvoerder Sadet Karabulut: ‘Positief is dat CARC als ziekmaker wordt erkend en ook dat strottenhoofdkanker erkend is als oorzaak van het werken met chroom-6. Maar er blijven nog veel vragen over’. 

Dit is het tweede grote onderzoek in een jarenlange zoektocht naar de feiten en naar erkenning voor de inzet van zieke (ex-)werknemers van Defensie. De positieve aspecten van de resultaten van het onderzoek en van de beslissingen van de staatssecretaris zijn dat strottenhoofdkanker nu erkend is als ziekte. Dat was twee jaar geleden niet het geval. Een andere positief aspect is dat in het onderzoek naar de giftige stoffen die bekend staan als CARC één stof is erkend veroorzaker van een viertal ziekten. Deze stof, HDI genaamd, zit in alle middelen die CARC heten.

Naar aanleiding van vorige debatten verzocht de Kamer om een groot epidemiologisch onderzoek onder het personeel van Defensie. Het RIVM concludeert dat zo’n onderzoek te complex is om uit te voeren. Het wordt niet gedaan. Karabulut: ‘Ik wil best geloven dat zo’n onderzoek buitengewoon complex en omvangrijk is, maar dat betekent dat het aantoonbaarheidsprincipe dat nu wordt aangehouden, meer willekeur inhoudt. Strottenhoofdkanker nu wel, afbrokkelende tanden niet.’

Een negatief aspect van de brief van staatssecretaris Visser is de ijzeren vuist van het aantoonbaarheidsbeginsel. Dat gebeurt nog steeds niet. Dat heeft er toe geleid dat anders dan in de gemeente Tilburg waar al het personeel van de Nederlandse Spoorwegen een schadevergoeding kreeg, dat bij Defensie alleen het geval is als een ziekte aantoonbaar door chroom-6 of CARC is veroorzaakt. Dat beginsel gebruikt staatssecretaris Visser nog steeds. Dat betekent dat POMS-arbeiders die last hebben van afbrokkelende tanden niet erkend worden als patiënt als gevolg van werken met chroom-6. Het aantoonbaarheidsbeginsel moet van de baan. Alleen als iets absoluut zeker is dat niet andere stoffen oorzaak van de ziekte kunnen zijn, geldt het bewijs. SP-woordvoerder Karabulut: ‘Ik heb al jaren geleden gesteld dat het aannemelijkheidsbeginsel moet gelden. Het aantoonbaarheidsbeginsel moet van de baan.’


 

Blijf op de hoogte!

De SP zet zich in voor genoeg betaalbare huizen, voor eerlijke zorg, voor veilige buurten en voor nog veel meer. We doen onderzoek, voeren actie, organiseren bijeenkomsten en doen voorstellen. Zorg dat je op de hoogte blijft, mis het niet!

Betrokken SP'ers