nieuws

SP en D66: Belang van het kind centraal, ouderverstoting moet worden aangepakt

Michiel van Nispen

Het niet naleven van de afspraken na echtscheiding is strafbaar maar heeft tot nu toe nauwelijks consequenties. Dat moet anders, stellen SP en D66. In een notitie pleiten SP-Kamerlid Van Nispen en D66-Kamerlid Bergkamp er voor de politie een belangrijkere rol te geven in het tegengaan van ouderverstoting. De partijen willen voorkomen dat kinderen bij een echtscheiding door toedoen van de ene ouder onterecht vervreemd raken van de andere ouder.

Ieder jaar verlopen duizenden echtscheidingen zo problematisch dat kinderen hiervan blijvende schade ondervinden. Ongeveer 15% van alle kinderen van gescheiden ouders verliest na de scheiding het contact met een van de ouders, geregeld zonder dat daar een legitieme reden voor is. Te vaak wordt ouderverstoting niet herkend en kan het ongestraft plaatsvinden. De ouder die het contact met zijn kind of kinderen kwijt is voelt zich dan vaak machteloos, het kind raakt beschadigd.

Van Nispen: 'Het is in beginsel in het belang van het kind om contact te houden met beide ouders. Maar het heeft in de praktijk nauwelijks gevolgen als een van beide ouders op eigen houtje besluit de afspraken niet na te komen en het kind van de andere ouder te vervreemden. Dat kan natuurlijk niet. Daarom stellen wij voor dat de politie hierin een belangrijkere rol krijgt. De politie kan situaties de-escaleren door de onwillige ouder te waarschuwen en uit te leggen dat het strafbaar is om het kind weg te houden bij de andere ouder.'

Bergkamp: 'Alles moet erop gericht zijn om de omgang in het belang van het kind te herstellen. Dit kan alleen als acuut gevaar is uitgesloten, dat moet natuurlijk wel eerst worden getoetst. Het is belangrijk om daar niet te lang mee te wachten. Want als eenmaal vervreemding is ontstaan tussen ouder en kind dan dreigt het gevaar dat herstel van contact lastig wordt. Het niet nakomen van afspraken mag niet lonen.'

Van Nispen en Bergkamp denken dat de politie een cruciale rol kan spelen in het oplossen van dit taaie probleem. Snel ingrijpen kan veel leed voorkomen. Zij stellen daarom voor om een of twee pilots uit te voeren, waarbij goed wordt geĆ«valueerd of het aanspreken van ouders door de politie kan leiden tot minder conflicten en het respecteren van de omgangsregeling door beide ouders. Daarnaast stellen zij voor om de basiskennis bij agenten die te maken kunnen krijgen met omgangsproblematiek te  verbeteren.. Essentie volgens beide Kamerleden is dat deze voorstellen bijdragen aan meer rechtvaardigheid. 'Ouderverstoting is een groot probleem, zowel qua ernst als omvang. Het beschadigt kinderen en de betrokken ouders. Het moet niet langer mogelijk zijn dat een ouder ongestraft het contact met de andere ouder frustreert. Het moet duidelijk zijn dat aan het frustreren van omgangsregelingen consequenties verbonden zijn. Deze voorstellen dragen daar aan bij.'


 

Blijf op de hoogte!

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Betrokken SP'ers