nieuws

Bouw ligt stil door stikstofregels. Hoe komt dat en wat vindt de SP ervan?

Frank Futselaar
SP-Kamerlid Frank Futselaar

Op dit moment liggen veel grote bouwprojecten voor nieuwe woonwijken en snelwegen stil. Directe oorzaak hiervoor is een uitspraak van de rechter, die stelt dat er in Nederland zoveel stikstof wordt uitgestoten, dat geen vergunningen voor nieuwe projecten waar stikstof vrij komt kunnen worden afgegeven. Te veel stikstof is namelijk heel slecht voor planten en dieren in natuurgebieden in Nederland. Die dreigen hierdoor te verdwijnen en de grond zal verzuren. Daarom heeft de rechter het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS) afgeschoten, maar daardoor zit Nederland als het gaat om nieuwe bouwprojecten behoorlijk op slot.

Maar de uitspraak van de rechter is maar het gevolg van de echte oorzaak van het probleem. Tegen alle waarschuwingen in hebben partijen zoals de VVD en het CDA jarenlang ingezet op ongebreidelde groei van veehouderijen, snelwegen en bedrijven die veel stikstof uitstoten. De winsten van bedrijven gingen altijd voor op ons milieu en op de gezondheid van Nederlanders. Een bewuste strategie dus, waar gewone mensen die een huis zoeken nu voor moeten boeten.

De SP zal geen traan laten als de uitbreiding van Luchthaven Lelystad niet door kan gaan, maar vindt het onacceptabel als broodnodige woningbouw vertraging oploopt. Daarom moeten we het probleem oplossen door het aanpakken van de bron. We hebben te veel stikstof, en verreweg de grootste bron daarvan is de veehouderij. De 20% grootste boeren kunnen op de meeste steun rekenen van Europa en de overheid. Terwijl grote veehouders steeds grotere stallen kunnen bouwen, worden kleine familiebedrijven kapot geconcurreerd. Omdat de Nederlandse veehouderij voor het overgrote deel voor de export produceert, kan deze best een stuk kleiner. Kleinere boerenbedrijven moeten, met hulp van de overheid, weer hun hoofd boven water kunnen houden. En de overheid moet de markt niet op zijn beloop laten, maar vooraan staan om schone alternatieven te helpen ontwikkelen. Daarmee sparen we de natuur en maken we noodzakelijke woningbouwprojecten weer mogelijk.

Betrokken SP'ers