nieuws

Langer bij de huisarts is betere zorg

Henk van Gerven

De SP stelt voor het huisartsenconsult te verlengen naar vijftien minuten, in plaats van de huidige tien minuten. Kamerlid en oud-huisarts Henk van Gerven: ‘In een recent onderzoek dat de SP deed onder huisartsen gaf een huisarts aan: “In mijn consult van tien minuten praat ik vijf minuten over geld.” Huisartsen snakken naar meer tijd en aandacht voor de patiënt. Proeven hebben aangetoond dat met een langer consult huisartsen hun patiënten minder vaak doorverwijzen en minder aanvragen doen bij laboratoria.’

Van Gerven is van mening dat het beroep van huisarts op deze manier aantrekkelijker wordt en er dus een grotere instroom van jonge huisartsen zal zijn. Daarom is het van belang dat er meer huisartsen opgeleid kunnen worden. Van Gerven: ‘We moeten de huisartsenopleidingscapaciteit verder uitbreiden om dit tekort op te lossen. Ook zal de norm voor een huisartspraktijk verder moeten worden verlaagd, met andere woorden: minder patiënten per praktijk zodat je mensen echt aandacht kan geven. Te meer daar er steeds meer ouderen komen die extra zorg vragen.’

Eerder experimenten laten zien dat door te investeren in de huisartsenzorg het aantal verwijzingen naar de tweede lijn afneemt, er minder medicijnen worden voorgeschreven en ook minder diagnostiek nodig is. De betere zorg betaalt zichzelf dus terug.

Betrokken SP'ers