nieuws

WW-fraude: UWV opdoeken en bestuurders aanpakken

Het enorme falen van UWV-bestuurders inzake de WW-fraude maakt een ingrijpende reorganisatie onvermijdelijk. SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil de megalomane organisatie daarom opdoeken en opknippen in kleinschalige eenheden. Dat zegt hij in reactie op het onderzoek van minister Koolmees over de WW-fraude. Van Dijk: ‘Het moet afgelopen zijn met pappen en nathouden, het wordt tijd om op te treden. Falende bestuurders moeten ter verantwoording worden geroepen, onterecht verstrekte uitkeringen teruggevorderd en het UWV ontmanteld.’

De WW-fraude werd vorig jaar september ontdekt door het programma Nieuwsuur. Met name Poolse arbeidsmigranten bleken eenvoudig een WW-uitkering te krijgen terwijl zij daar helemaal geen recht op hadden. Meldingen van fraude werden genegeerd omdat het UWV targets wilde halen. Bezuinigingen maakten een eind aan persoonlijk contact, aanvragen werden gedigitaliseerd. Door het gebrek aan controle kon je een WW-uitkering aanvragen met je laptop aan het zwembad. Tot overmaat van ramp werd de Kamer niet geïnformeerd.

Minister Koolmees komt nu met allerlei lapmiddelen om de fraude aan te pakken, maar hij doet niets aan de structuur waardoor het neerkomt op symptoombestrijding. Van Dijk: ‘Koolmees is een zachte heelmeester, want hij weigert de enorme grootschaligheid van het UWV ter discussie te stellen. Het megabedrijf is ontstaan uit talloze fusies en heeft inmiddels 20.000 werknemers. De menselijke maat is compleet verdwenen evenals het persoonlijk contact. Daarnaast zou Koolmees (oud)bestuurders zoals Bruno Bruins ter verantwoording moeten roepen, maar ook dat laat hij na. Zolang je deze zaken ongemoeid laat, blijf het dweilen met de kraan open. ‘

Betrokken SP'ers