nieuws

Alkaya: ons spaargeld moet veilig zijn

Tijdens de crisis werden miljarden van ons belastinggeld gepompt in de banken omdat ze om dreigden te vallen. Ze hadden gegokt met ons spaargeld en hadden verloren. Al jaren zeggen politieke partijen dat ons spaargeld veilig moet zijn, maar het blijft vooral bij praten. Keer op keer blijkt dat het financieel stelsel nog steeds ziek is. SP-Kamerlid Mahir Alkaya neemt daarom zelf het initiatief om daar verandering in te brengen: ‘Iedere Nederlander moet beschikking krijgen over een digitale kluis bij een publieke volksbank. Dat geld kan niet belegd worden in allerlei riskante en foute ondernemingen en wordt niet als krediet uitgeleend. Zo krijgen wij allemaal een plek waar ons geld echt 100% veilig is. Een veilig alternatief voor commerciële banken dus. Het toevertrouwen van je spaargeld aan commerciële banken wordt op die manier een keuze in plaats van een verplichting’

Heel Nederland wordt nu gedwongen om zijn spaarcenten toe te vertrouwen aan commerciële banken zoals de ING, ABN Amro en de Rabobank. Het onverantwoordelijke gedrag en de bonuscultuur die de economische crisis hebben veroorzaakt zijn daar nooit echt weggeweest. De witwasaffaire bij ING en het voorstel om de al torenhoge beloning van hun topman verder te verhogen zijn symptomen van een ziek stelsel. Vandaag kwam de topman verantwoording afleggen in de Tweede Kamer, waar hij werd ontvangen door actievoerende jongeren en verschillende organisaties onder leiding van ROOD. Alkaya: ‘Commerciële banken verdienen miljarden voor zichzelf en hun aandeelhouders door te gokken met onze zuurverdiende spaarcenten, en komen weg met vrijwel alles zodra het misgaat. Zelfs het financieren van kernwapens of het witwassen van crimineel geld gaat hen niet te ver. Iedereen die zijn geld wilt blijven toevertrouwen aan dit soort commerciële banken moet dat vooral blijven doen. Maar het is onrechtvaardig dat een kleine groep bankiers en aandeelhouders de vruchten plukt van de zuurverdiende centen van de rest van de samenleving, omdat er simpelweg geen alternatief is voor noodzakelijke spaar- en betaaldiensten. Bovendien willen veel mensen simpelweg niet meer medeplichtig zijn aan de foute investeringen die commerciële banken doen, bijvoorbeeld in de wapenindustrie.’

Dit voorstel is slechts een eerste stap in de richting van een rechtvaardig financieel stelsel. De SP zal alternatieven blijven presenteren en coalities blijven smeden tegen de hebzucht en het onverantwoordelijke gedrag van banken, totdat dit zieke stelsel is genezen.

Betrokken SP'ers