nieuws

Red de verloskunde

Een ware kaalslag heeft plaatsgevonden bij de acute verloskunde. Purmerend, Roosendaal, Sittard-Geleen en op veel meer plekken zijn verloskunde afdelingen verdwenen. En nu is Lelystad aan de buurt. Verloskundigen waarschuwen voor levensgevaarlijke situaties.

We zien dat de rekening wordt neergelegd bij de verloskundigen en de barende moeders. Dat de volksgezondheid in toenemende mate in het gedrang komt. Dit kabinet vindt het goed als je binnen 45 minuten een ziekenhuis kan bereiken. Maar stel dat er file staat? En wat gebeurt er als het 46 minuten duurt? De 45 minuten norm voor acute zorg die de minister hanteert is een politieke norm, geen wetenschappelijke. Als de wetenschappelijke norm zou worden gehanteerd, dan moet een barende moeder in nood binnen 15 minuten een ziekenhuis met acute verloskunde kunnen bereiken. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat aankomst na 20 minuten het risico op gezondheidsschade bij moeder en kind doet toenemen en ook de kans op overlijden bij moeder en kind.

Verloskundige Karina uit Urk maakt zich ook zorgen, bijvoorbeeld of vrouwen wel op tijd in het ziekenhuis kunnen zijn als ze plotseling ernstige bloedingen krijgen bij bevallingen. Ook volgens Karina is de afstand naar het ziekenhuis gewoonweg te groot. De Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen luidde onlangs de noodklok. Tweederde van de geënquêteerde verloskundigen gaf aan meerdere ziekenhuizen te moeten bellen vanwege opnamestops. Rondrijden met ene vrouw die aan het bevallen is, op zoek naar een plek in een ziekenhuis. Dat is onacceptabel.

Henk van Gerven roept de minister op om in te grijpen in Lelystad, waar de verloskunde haar deuren moet sluiten, ondanks alle waarschuwingen. Ook in de rest van Nederland moeten voldoende verloskunde afdelingen zijn waar vrouwen veilig kunnen bevallen.

Betrokken SP'ers