nieuws

Uitspraak Hof van Justitie over bonnetjes slaat plank mis

Foto: Europees Parlement in Straatsburg

Vandaag heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie journalisten die toegang wilden tot de bonnetjes met de uitgaves van Europarlementariërs in het ongelijk gesteld. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: “Ik vind de uitspraak volkomen onjuist. Het argument waarop het Hof het verzoek om openheid heeft afgewezen, het recht op bescherming van privédata, houdt geen rekening met de publieke functie die volksvertegenwoordigers innemen. Zij gebruiken belastinggeld en moeten laten zien dat zij dat netjes besteden.”

De uitspraak van het Hof van Justitie is van belang voor alle zaken die openheid van documenten vereisen. De Jong: “Ik vind dat politici die zich kandidaat stellen voor de Europese verkiezingen van volgend jaar van te voren moeten aangeven dat zij hun bonnetjes openbaar maken, dan weet de kiezer waar zij aan toe is.”

De rechtszaak is aangespannen door een uniek netwerk van journalisten in alle Europese landen. Vorig jaar onderzochten zij de uitgaves van de kantoorvergoedingen van de Europarlementariërs.

Betrokken SP'ers