nieuws

Succes SP: geen verdere uitbreiding Europees Openbaar Ministerie

Opsporing en vervolging zijn taken van de Nederlandse overheid, niet van de EU. Donderdag sprak de Tweede Kamer over uitbreiding van de taken van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). De SP noemde het EOM eerder al een ‘rupsje nooit genoeg’. Nog voordat het EOM goed en wel is opgericht wordt nu alweer gesproken over het uitbreiden van het mandaat naar terrorismebestrijding. De Tweede Kamer was het met de SP eens dat dit een slecht plan is. Leijten: ‘Alsof terrorismebestrijding opeens beter zal gaan als je de verantwoordelijkheid tot samenwerken weghaalt bij de lidstaten en onder brengt bij een nog niet opgericht mega-instituut, integendeel denk ik.’

De SP heeft zich altijd verzet tegen de oprichting van het Europees Openbaar Ministerie, want het is onnodig en ongewenst. Met de aangenomen motie krijgt minister-president Rutte een duidelijk opdracht mee van de Tweede Kamer: hij moet zich tegen de uitbreiding van het EOM verzetten bij zijn Europese collega’s. Leijten: ‘Als de inlichtingendienst een onderzoek doet naar burgers is dat een aangrijpende kwestie. Iedereen moeten erop kunnen vertrouwen dat dit heel zorgvuldig gebeurt. Daarvoor zijn de juiste democratische waarborgen nodig. Dit bestaat niet op Europees niveau.’

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Daarom komen we op 15 september bij elkaar in Rotterdam. Aan de prachtige Wilhelminakade gaan wij laten zien dat het anders kan en rechtvaardiger moet. Met onder andere Javier Guzman en Ewald Engelen. Meld je hier aan!

Betrokken SP'ers