nieuws

Nederlandse steun aan Syrische jihadisten onacceptabel

Sadet Karabulut

SP-Kamerlid Sadet Karabulut eist dat tot op de bodem uitgezocht wordt hoe het mogelijk is dat Nederlandse steun aan rebellengroepen in Syrië is terechtgekomen in handen van jihadisten en mensenrechtenschenders. Karabulut: 'Nederlandse steun aan extremistische rebellengroepen in Syrië is volstrekt onacceptabel. De Syrische president Assad moest en zou van het politieke toneel verdwijnen. Dus heeft het westen samen met Saudi-Arabië, Turkije en Qatar, radicale, islamitische milities gesteund. Terwijl miljoenen belastinggeld naar jihadisten is gegaan, zit Assad nog steviger in het zadel en is de oorlog in Syrië verlengd. Dat is niet alleen rampzalig voor Syriërs, maar heeft ook vrede verder uit zicht gebracht. De SP pleit voor beëindiging van de permanente oorlog, daarom is het cruciaal dat de onderste steen boven komt en de minister van Buitenlandse Zaken volledige openheid geeft.'

De afgelopen jaren heeft Nederland zogenaamde gematigde gewapende groepen in Syrië van materieel voorzien. In totaal betrof het 22 verschillende groepen, die onder andere pick-up trucks, communicatieapparatuur en gevechtspakken hebben gekregen, ter waarde van zo'n 25 miljoen euro.

Uit diepgravend journalistiek onderzoekswerk van Trouw en Nieuwsuur blijkt dat hier jihadistische groepen tussen zitten en rebellen die zich schuldig hebben gemaakt aan ernstige oorlogsmisdaden. Groepen die Nederlandse steun kregen werkten zelfs samen met Al Qaida. Karabulut: 'De SP heeft jaar in jaar uit opheldering gevraagd over deze steun aan gewapende groepen in Syrië, maar die werd nooit gegeven. Ook hebben wij steeds de vrees uitgesproken dat rebellen met Al Qaida samen zouden werken, dat materieel in verkeerde handen zou vallen, maar dat werd niet serieus genomen. En nu dit. Ongelooflijk!'

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft aangegeven te onderzoeken wat er klopt van de bevindingen van Trouw en Nieuwsuur en komt op korte termijn met een brief aan de Tweede Kamer. Karabulut: 'De minister moet echt open kaart spelen en zich niet verschuilen achter staatsgeheimen of wat dan ook. Dit mag geen doofpot worden. Als volledige openheid niet volgt op deze onthullingen, moet de Tweede Kamer het kabinet daar alsnog toe dwingen.'  

Betrokken SP'ers