nieuws

Futselaar: Actieplan stalbranden teleurstellend, winst gaat nog steeds boven dieren

229.000 dieren kamen vorig jaar in Nederland om door stalbranden. In Erichem kwamen bij één brand 20.000 varkens om het leven. Van de varkensboer in Erichem was al jaren bekend dat hij de regels aan zijn laars lapte. Ondertussen is er nog niks veranderd en dreigt er een nieuwe horrorzomer. Na veel druk van onder andere de SP presenteerde het kabinet daarom een actieplan tegen stalbranden. Maar SP-Kamerlid Frank Futselaar is teleurgesteld over het plan: 'Voor de zoveelste keer zoekt de minister de oplossing in de markt door de veeboeren zelf het probleem aan te laten pakken. In de praktijk betekent dat echter dat winst boven dierenwelzijn gaat. We moeten ophouden met wachten tot de markt dit probleem zelf oplost; de overheid moet ingrijpen om te voorkomen dat, zoals nu, het record verbrandde dieren elk jaar wordt gebroken.'

Hoewel er een aantal kleine stappen worden gezet om het probleem van stalbranden te beperken, worden volgens Futselaar veel te veel maatregelen uitgesteld voor overleg of onderzoek. Op het gebied van de aanpak van verouderde, brandonveilige stallen wordt bijna niets concreets gedaan. Futselaar ziet als enige grote winst in het plan dat er verplichte elektrakeuringen gaan plaatsvinden in een groot deel van de veehouderij: 'Maar deze zijn slechts een keer in de vijf jaar verplicht, terwijl een jaarlijkse controle veel veiliger zou zijn. Bovendien is onduidelijk wat de straf is voor bedrijven waar problemen worden geconstateerd, mede omdat de controle wordt overgelaten aan de veeboeren zelf.'

Wilt u ons meehelpen door ons te steunen? Word dan hier lid van de SP!

Betrokken SP'ers