Europarlementariërs blijven eigen zakken vullen met kantoorvergoeding

Dennis de Jong, SP-Europarlementariër

Tegen de verwachting in heeft het Bureau van het Europees Parlement maandagavond de toch al bescheiden voorstellen verworpen voor meer openheid over de besteding van kantooruitgaven. SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Iedere maand ontvangt iedere Europarlementariër ruim €4.400 belastingvrij voor ´kantooruitgaven´. Dat is niet bedoeld als extra inkomen, maar dient voor aanschaf van bijvoorbeeld laptops, printers en dergelijke. Het minste wat je kan verwachten, is dat Europarlementariërs een externe accountant de boeken laten controleren. Voor een meerderheid in het Bureau, onder aanvoering van de christendemocraten en een deel van de sociaaldemocraten, ging dit te ver. Wat mij betreft, zijn deze collega´s gewoon zakkenvullers. Juist deze politieke groepen hebben altijd de mond vol over het imago van het Parlement en proberen via dure voorlichtingscampagnes de kiezer volgend jaar naar de stembus te krijgen voor de Europese verkiezingen. Door hun graaigedrag verliezen ze echter iedere geloofwaardigheid´.

Het Bureau van het Europees Parlement, bestaande uit de voorzitter, vicevoorzitters en quaestors, stemde over de voorstellen van een werkgroep. De Jong: ´Het ging maar om een paar voorstellen: het aanhouden van een aparte bankrekening voor de kantoorvergoedingen, jaarlijkse controle door een externe accountant en het terugstorten van niet uitgegeven geld. Dat was al minimaal, want ik had ook verzocht om andere maatregelen: een uitputtende lijst van type uitgaven waar de kantoorvergoeding voor gebruikt kan worden, en publicatie van de uitgaven op de website van het Europees Parlement. Maar zelfs de minimale voorstellen zijn nu van tafel´.

De Jong laat het er overigens niet bij zitten: ´Officieel is het besluit van het Bureau definitief. Het gaat echter lijnrecht in tegen moties die het voltallige Parlement eerder heeft aangenomen. Daarom vind ik dat het besluit van het Bureau ook door de fractievoorzitters in hun ´Conference of Presidents´ besproken moet worden. En verder zal het dit najaar zeker weer terugkomen tijdens de discussies over de begrotingscontrole. Mochten ook deze initiatieven stranden, dan is het woord aan de kiezer. Die weet dan in ieder geval op welke partijen ze niet moeten stemmen, omdat die bescherming van zakkenvullers belangrijker vinden dan transparantie over besteding van belastinggeld´.

Betrokken SP'ers