nieuws

Van Nispen: Bronnen van journalisten beter beschermen

Michiel van Nispen

Moeten journalisten zomaar gedwongen kunnen worden om hun bronnen openbaar te maken? Volgens SP-Kamerlid Michiel van Nispen moet de wet aangescherpt worden die regelt dat bronnen van journalisten worden beschermd. Van Nispen: ‘De essentie van de persvrijheid is dat journalisten niet zomaar gedwongen kunnen worden hun bronnen openbaar te maken. Klokkenluiders of anderen die weet hebben van een misstand moeten die belangrijke informatie anoniem bekend kunnen maken. Anonimiteit van bronnen is geen voorrecht voor journalisten, maar een voorwaarde om de pers goed te laten functioneren. De vrije pers is de waakhond van onze democratie.’

Van Nispen wil dat de bescherming van bronnen niet alleen geldt voor journalisten: ‘Het kan een journalist zijn, maar zou ook bijvoorbeeld een wetenschapper of personen van een organisatie kunnen zijn. Want juist maatschappelijke organisaties worden met regelmaat benaderd door bronnen die weet hebben van misstanden en deze informatie op voorwaarde van vertrouwelijkheid beschikbaar willen maken. Daarom moet de wet verruimd worden.’

‘Het is daarom ook wrang’, vervolgt Van Nispen, ‘dat we vandaag een wet bespreken die de bronbescherming probeert te verbeteren door de wet aan te scherpen. Terwijl we weten dat de Sleepwet ingevoerd dreigt te worden die de inlichtingendiensten de bevoegdheid geven ongericht informatie te verzamelen, waardoor het risico levensgroot is dat daardoor ook bronnen van journalisten onthuld worden Gelukkig mag iedereen zich daar nog tegen uitspreken op 21 maart.’

Betrokken SP'ers