Verantwoordingsdag: gebruik begrotingsoverschot voor beter onderwijs

SP Tweede Kamerlid Renske Leijten pleit ervoor om een deel van het begrotingsoverschot in te zetten voor meer waardering voor leraren in het basisonderwijs en kleinere klassen. ‘Terwijl het land er op papier fantastisch uit ziet, zijn de problemen in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs onverminderd hoog. Leraren zuchten onder de toegenomen werkdruk en uitdijende klassen. Ik  vraag de regering daarom een deel van deze drie miljard in te zetten voor meer waardering voor leraren, en daarmee voor betere kansen voor leerlingen.’

Leijten is blij met de cijfers over de staatsfinanciën, die na jaren van bezuinigingen laten zien dat de welvaart per persoon op het niveau van vóór de crisis is. Leijten: 'Dat is wel gemiddeld genomen, we weten dat vele mensen niet voelen dat het beter gaat'. En juist dit laat ook de Algemene Rekenkamer weten: de uitgaven zijn rechtmatig gedaan, maar of het geld ook goed terecht komt, is niet te controleren. 'Neem bijvoorbeeld het onderwijs voor kinderen die zorg en begeleiding nodig hebben. Zij moeten meer en meer naar het reguliere onderwijs en daar is 2,4 miljard euro voor beschikbaar. Het is onduidelijk waar dit geld aan besteed wordt, het aantal geregistreerde leerlingen die zorg en begeleiding nodig hebben neemt bijvoorbeeld af. Tegelijkertijd moeten scholen voor speciaal onderwijs sluiten of personeel ontslaan zoals in Oss bij Den Bongerd of in Nijmegen bij de St. Maartenschool. Dat is ontoelaatbaar. Kwetsbare kinderen zijn hier de dupe’, aldus Leijten.

De meeste problemen die de Algemene Rekenmaker ziet, vinden plaats bij de Belastingdienst, die zelf niet zeker weet of zij in de toekomst nog haar belangrijkste taak kan vervullen, namelijk belastinggeld innen. Ook over de besteding van zorggeld oordeelt de Rekenkamer hard. Leijten: ‘Er wordt gejubeld over 1,8 miljard ‘over’ op het ministerie van VWS, maar de wachtlijsten groeien. Niet alleen in de jeugdzorg en de geestelijke gezondheidszorg, maar ook in de ziekenhuizen. Van het sluiten van verzorgingshuizen weten we wel wat het financieel oplevert, maar niet wat het kost omdat ouderen thuis in de knel komen. Het meest cynisch is nog dat het betalingssysteem dat voor het persoonsgebonden budget werd ingevoerd onder het motto fraude te bestrijden, heeft geleid tot bijna 1 miljard aan uitgaven die niet te verantwoorden zijn'. 

Leijten maakt zich verder ernstig zorgen over de beveiliging van persoonsgegevens bij overheidsinstanties. De Algemene Rekenkamer wijst erop dat deze beter beveiligd moeten worden om bijvoorbeeld identiteitsfraude te voorkomen. Leijten: ‘Door veranderingen op allerlei terreinen, blijven zaken als beveiliging van data en ICT liggen. Er is onvoldoende oog voor het aantrekken van mensen die dit kunnen doen, waardoor expertise moet worden ingehuurd. Naast het voorkomen van te hoge werkdruk, moet echt beter gekeken worden naar het behouden van kennis’.

Tot slot wil Leijten opheldering over het bericht van de Rekenkamer dat het geld voor compensatie voor slachtoffers van aardbevingsschade bijna op is. Leijten wil van het kabinet weten hoe ervoor wordt gezorgd dat degenen die er recht op hebben, compensatie ontvangen.

Betrokken SP'ers