Leijten wil opheldering over grotere ongelijkheid

Renske Leijten

SP-Kamerlid Renske Leijten wil opheldering over nieuwe metingen van het CBS, waaruit blijkt dat de kloof tussen arm en rijk fors groter is dan tot nu toe werd aangenomen. Nieuwe berekeningen over de ongelijkheid in vermogen en inkomen laten zien dat de veronderstelling dat Nederland een gelijk landje is, niet klopt. Leijten: 'Veelal wordt beweerd dat toegenomen rijkdom en inkomensverschillen, veroorzaakt worden door stijgende huizenprijzen. Maar nu het CBS woningbezit buiten beschouwing heeft gelaten, blijkt nog steeds dat de rijkdom van de tien procent meest vermogende huishoudens steeds verder is toegenomen, terwijl de overige negentig procent van de huishoudens flink heeft ingeleverd. Die kloof groeit dus. Ik wil weten hoe dat komt, en wat het kabinet er aan gaat doen.'

Leijten juicht het toe dat het CBS haar metingen steeds verder verbetert. 'Allerlei gegevens die van wezenlijk belang zijn voor het vaststellen van de ongelijkheid, zoals bijvoorbeeld inkomen uit vermogen, worden nu nog niet worden meegenomen. Die informatie moet voorhanden zijn om een goed debat over ongelijkheid te kunnen voeren.'

De SP wil dat de ongelijkheid wordt tegengegaan met een hogere belasting op inkomen uit vermogen: een vermogenswinstbelasting. Ook is de SP voor een forse verhoging van het minimumloon en lagere belastingen voor lagere en middeninkomens.

Betrokken SP'ers