SP-senator van Apeldoorn: Aanpak kinderarmoede moet beter volgens SER-advies

Bastiaan van Apeldoorn

De Sociaal-Economische Raad (SER) vindt dat de aanpak van kinderarmoede in Nederland tekort schiet. Dat zegt ze in een advies waar staatssecretaris Klijnsma om had gevraagd, op aandringen van SP-senator Bastiaan van Apeldoorn. Vorig jaar kreeg hij brede steun van de Eerste Kamer voor een motie waarin de staatssecretaris werd opgedragen nader onderzoek te doen naar de aanpak van kinderarmoede. Van Apeldoorn is erg blij met het advies: 'De SER constateert dat het roer om moet, willen we in Nederland de kinderarmoede structureel terugdringen. Volgens de SER werkt het tot nu toe gevoerde beleid onvoldoende. Dat bevestigt onze ervaring in het hele land. Waar het andere landen wel lukt de armoede onder kinderen terug te dringen, blijft die armoede in Nederland structureel aanwezig. Dat is een ernstige zaak, waar nu snel werk van moet worden gemaakt.'

Het vandaag gepubliceerde SER-advies stelt vast dat de meerderheid van de arme kinderen (378.000 in totaal) opgroeit in een autochtoon twee-ouder-gezin, van wie tenminste een van de twee ouders werkt. De SER noemt hen de ' werkende minima', mensen met tijdelijk werk, in kleine deelbanen of zzp'ers die moeilijk kunnen rondkomen. Volgens SER-voorzitter Marriette Hamer blijkt dat ouders soms te weinig verdienen aan hun werk, te weinig gebruik maken van de voorzieningen die er wel zijn en een deel van deze ouders ook nog te maken heeft met schulden. De SER-voorzitter stelt vast dat de overheid aan deze drie zaken apart wel iets doet maar niet aan het geheel van de problematiek.

Het advies van de SER is hier te lezen

Betrokken SP'ers