nieuws

Van Dijk: Schadefonds voor slachtoffers gifstoffen defensie

Er moet een schadefonds opgericht worden voor slachtoffers van gevaarlijke stoffen bij defensie. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk bij de presentatie van zijn publicatie Slachtoffers van gevaarlijke stoffen bij defensie. 'Decennialang werkten medewerkers met kankerverwekkende stoffen. Inmiddels zijn veel van hen ernstig ziek geworden, maar hun klachten zijn nooit serieus genomen. Deze slachtoffers verdienen een eerlijke en rechtvaardige behandeling. Een eerste stap is een schadefonds om hen te compenseren voor de schade die ze door hun werk hebben opgelopen,' aldus Van Dijk.

Talloze medewerkers van defensie werkten de afgelopen decennia met het schoonmaakmiddel PX-10 en met chroomhoudende verf voor materieel.  Beide middelen bevatten kankerverwekkende stoffen. Defensie was hiervan op de hoogte, maar nam nauwelijks beschermende maatregelen. Onder het personeel is veel onrust ontstaan. Het RIVM-onderzoek naar PX-10 wordt sterk bekritiseerd door deskundigen. Van Dijk stelt daarom voor om een parlementaire ondervraging te starten over het onderzoek naar PX-10. 'De slachtoffers hebben recht op duidelijkheid, want er staan nog veel vragen open. Het heeft veel weg van een doofpot', aldus Van Dijk.

De publicatie Slachtoffers van gevaarlijke stoffen geeft een onthullende kijk in de keuken van defensie. Vijf oud-medewerkers spreken over hun ervaringen met PX-10 en Chroomverf: Martin van Minnen, Theo Even, Henk Coort, Gerard Leushuis en Rob Eickholt. Ook journalist Jan Born komt aan het woord, vanwege zijn grote kennis over de materie. In een bijlage zijn de resultaten van een enquête onder oud-medewerkers meegenomen. Daaruit blijkt dat meer dan 90 procent van de respondenten last heeft van gezondheidsklachten. 

Lees hier het hele rapport Slachtoffers van gevaarlijke stoffen

Betrokken SP'ers