Succes SP: Nederland tegen oprichting Europees Openbaar Ministerie

Een meerderheid van de Tweede Kamer besloot vandaag dat Nederland zich tegen de oprichting van een Europees Openbaar Ministerie moet gaan uitspreken. Een overwinning voor SP-Kamerlid Michiel van Nispen, die zich van begin af aan heeft uitgesproken tegen een Europees OM: ‘Fraude met Europees geld moet effectief worden bestreden, maar een Europees OM is ongewenst. Voor onderlinge samenwerking is een Europees OM ook helemaal niet nodig en dus overbodig. Daarover kun je gewoon goede afspraken maken. Ondertussen leidt een Europees OM wel tot verdere overdracht van bevoegdheden. Ik wil liever samenwerken om criminaliteit te bestrijden én zelf de baas blijven over de prioriteiten bij de vervolging van criminelen.’

Volgens Van Nispen zijn er, naast het verbeteren van de bestaande justitiële samenwerking, alternatieven om fraude met EU-subsidies te voorkomen en aan te pakken. ‘Er is dus ook geen noodzaak tot het oprichten van een Europees OM. Bovendien brengt een Europees OM wel het risico met zich mee dat steeds meer bevoegdheden op termijn zullen worden overgedragen. Ik vind dat onwenselijk,' aldus Van Nispen. 

Ook het Nederlandse Openbaar Ministerie uitte eerder zorgen over de oprichting van een Europees OM. Gevreesd wordt onder andere dat er veel capaciteit wordt opgeëist van het Nederlandse OM, terwijl deze capaciteit al schaars is. Ook zal opsporing complexer worden als ze niet alleen met de politie, maar ook met het Europees OM te maken krijgen. Nog een duidelijk signaal dat we er niet aan moeten beginnen, vindt Van Nispen. ‘Nu inmiddels de meerderheid van de Tweede Kamer tegen de oprichting is, zal ik in de gaten houden of de minister van Veiligheid en Justitie dit signaal duidelijk overbrengt aan zijn collega’s in Brussel. Fraude moet worden bestreden, maar dan wel door samenwerking en behoud van zeggenschap over onze eigen criminaliteitsbestrijding.’

 

Betrokken SP'ers