nieuws

Van Dijk na TTIP-Leaks: Wurgakkoord moet van tafel

Jasper van Dijk

Stop de onderhandelingen over TTIP. Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk nu een groot deel van de onderhandelingsdocumenten op straat ligt. ‘Keer op keer waarschuwen wij voor het wurgakkoord TTIP. Keer op keer spreken minister Ploumen en EU-commissarissen Timmermans en Malmström sussende woorden. Maar de zorgen over TTIP blijken ook nu weer volledig terecht. Dit wurgakkoord moet van tafel.’

Uit de TTIP-leaks blijkt dat Europa overspoeld dreigt te worden met Amerikaanse producten. Van Dijk: ‘Daardoor komen Europese standaarden, bijvoorbeeld rond voedselveiligheid, zwaar onder druk te staan. Ook is de kans levensgroot dat er aparte rechtbanken voor multinationals komen waarmee bedrijven hoge schadeclaims tegen landen kunnen indienen.  Daarmee wordt de democratie uitgehold en de rechtsstaat gepasseerd.’

Van Dijk wil dat alle documenten openbaar gemaakt worden. ‘Op dit moment mogen buitenstaanders niet weten wat er wordt besproken. Parlementariërs mogen de stukken inzien, mits zij absolute geheimhouding beloven. In een zogenaamde leeskamer moeten zij hun telefoon uitzetten om vervolgens onder bewaking de stukken te lezen. Op deze manier is er van een democratisch debat geen sprake. Dat is onacceptabel. Besluitvorming over verdragen als TTIP moeten transparant en democratisch zijn. Maak dus alle documenten openbaar. Dan is meteen duidelijk waarom de onderhandelingen stopgezet moeten worden.'

Naar aanleiding van TTIP Leaks heeft Van Dijk een debat aangevraagd met de regering. SP-Europarlementariër Anne-Marie Mineur wil tekst en uitleg van Eurocommisaris Malmström. 

Betrokken SP'ers