SP bewerkstelligt betere bescherming in nieuwe Omgevingswet

Meta Meijer

Minister Schultz verlengt de termijn waarbinnen mensen bezwaar kunnen maken in de nieuwe Omgevingswet van 2 naar 4 weken. Een meerderheid van de Eerste Kamer had haar daartoe opgeroepen, op voorstel van SP-senator Meta Meijer. Alleen VVD en PVV lagen dwars.

De oorspronkelijke Omgevingswet, die door minister Schulz aangekondigd werd als 'eenvoudig beter', verkort de bezwaar termijnen voor de omgevingsvergunning naar twee weken. Een periode van slechts twee weken om een vergunning  te doorgronden, deskundigen te raadplegen, een oordeel te vellen, uit te zoeken wat je moet doen om bezwaar te maken en vervolgens bezwaar aan te tekenen is te kort. De vandaag aangenomen motie van SP-senator Meijer, regelt dat de termijn waarin mensen bezwaar kunnen aantekenen tegen een onomkeerbaar besluit, zoals bijvoorbeeld een kap- of een sloopvergunning, wordt verruimd van twee naar vier weken.

De SP onderschrijft het doel om meer eenvoud en overzicht te creëren in wetgeving, maar accepteert niet dat mensen hiervan de dupe wordt. Meijer: ‘Vereenvoudiging van wetgeving en het streven naar efficiëntere procedures, mag nooit ten koste gaan van de bezwaarprocedures voor mensen.’

Betrokken SP'ers