nieuws

Eerste Kamer roept regering op armoede onder kinderen aan te pakken

Bastiaan van Apeldoorn

'Een goed plan', zo noemt staatssecretaris Klijnsma (sociale zaken) het voorstel van SP-senator Bastiaan van Apeldoorn, waarin de regering gevraagd wordt zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen om kinderarmoede  in Nederland terug te dringen.

Van Apeldoorn diende zijn motie in tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen in de Eerste Kamer (november 2015). Na overleg met fractievoorzitters en de voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER), kreeg de SP-motie vandaag brede steun in de Eerste Kamer. Alleen VVD en PVV stemden tegen de motie.

Nu de motie is aangenomen, zal de SER samen met het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de regering adviseren over hoe er een samenhangend beleid gevoerd kan worden om kinderarmoede terug te dringen. Dit is hard nodig, want volgens de meest recente  gegevens van het CBS leven meer dan 400.000 kinderen in armoede in Nederland. De inspanningen van het kabinet om kinderarmoede terug te dringen, hebben tot nu toe niets opgeleverd: Het aantal arme kinderen in Nederland blijft stijgen.

Van Apeldoorn: 'Het is moeilijk te accepteren dat in een rijk land zoals Nederland, kinderen in armoede moeten opgroeien. Door de brede steun voor deze motie staat de regering niets meer in de weg om snel te komen met een serieus voorstel voor de aanpak van kinderarmoede.'

Betrokken SP'ers