nieuws

Leijten: ‘Euthanasie moet niet de norm worden’

Renske Leijten

De SP herkent zich in het advies van de commissie van wijzen – onder leiding van Paul Schnabel – over het ‘Voltooid leven.’  De commissie concludeert dat de huidige euthanasiewetgeving voldoet en dat uitbreiding niet gewenst is. Het advies komt in grote lijnen overeen met het standpunt van de SP. ‘Bij ondraaglijk en uitzichtloos lijden mag  iemand hulp verwachten bij een menswaardige dood. Maar hulp bij zelfdoding moet niet de norm worden. Het laatste wat je wilt is dat mensen die zich een last voor de samenleving voelen en euthanasie als optie gaan zien,’ aldus Leijten.

Mensen met een doodswens moeten dat kunnen melden bij de huisarts,  waarna zorgvuldig gekeken wordt of er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Leijten: ‘Het is zeker zo dat er ook een kleine groep mensen is met een doodswens zonder dat er sprake is van eenzaamheid, slechte zorg of ondraaglijk lijden. Deze mensen hebben een weloverwogen wens om te sterven maar wij moeten ons als samenleving afvragen of we de wet voor álle mensen willen aanpassen om deze kleine groep ter wille te zijn. We weten immers ook dat het risico op de loer ligt dat de wens voor uitbreiding van de euthanasiewetgeving kan leiden tot druk bij anderen om van die mogelijkheid gebruik te maken.’

Leijten onderstreept daarmee de aanbeveling van de commissie Schnabel dat de samenleving meer  zou moeten doen om te voorkomen dat mensen zich levensmoe voelen. Leijten: ‘Ik hoor helaas steeds vaker berichten van ouderen, chronisch zieken en gehandicapten dat zij zich een belasting voelen voor hun omgeving en de samenleving. Verruiming van de Wet toetsing levenseinde kan bij deze groep leiden tot een glijdende schaal.  Als eenzaamheid en bezuinigingen op de zorg de wens tot sterven mede veroorzaken, dan moet de overheid niet de doodswens faciliteren maar de kwaliteit van het leven helpen verbeteren.’

De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op de zorg voor ouderen en gehandicapten. Eenzaamheid is onder ouderen een groot probleem. Leijten: ‘Bezuinigingen en het gebrek aan goede zorg en begeleiding zijn nooit de enige reden voor mensen om dood te willen maar ze dragen wel bij aan een situatie waarin mensen de zin in het leven verliezen. Voor sommige mensen voelt het heel pijnlijk dat de discussie over euthanasie wordt gevoerd juist op het moment dat alle verzorgingshuizen gesloten worden en er hard bezuinigd wordt op zinvolle dagbesteding en hulp, begeleiding en zorg aan huis. Je moet dus nu juist investeren in betere zorg en eenzaamheid onder ouderen aanpakken.’

Betrokken SP'ers