nieuws

'Verdwijnen geschillencommissies onverantwoord'

Michiel van Nispen

De staatssecretaris van Veiligheid & Justitie Klaas Dijkhoff stopt vanaf 2016 met het subsidiëren van de 55 consumentengeschillencommissies. Hiermee verdwijnt een laagdrempelige manier voor mensen om buiten de rechter om hun recht te kunnen halen. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘Na de verhoging van de griffierechten, de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand en het Juridisch Loket heeft de staatssecretaris dit keer zijn oog laten vallen op de geschillencommissies. Door ook hierop te bezuinigingen zaagt hij verder aan de stoelpoten van onze rechtsstaat. De staatssecretaris maakt het voor mensen steeds moeilijker om hun recht te halen bij de rechter. Vervolgens draait hij ook nog goed werkende alternatieven de nek om.’

Het stopzetten van de subsidie is opvallend, aangezien de regering de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand verantwoordt door onder andere te wijzen op de mogelijkheid voor mensen om zich te wenden tot de consumentengeschillencommissies. ‘Wat de staatssecretaris vergeet is dat de gang naar de rechter altijd mogelijk moet blijven. Door te bezuinigen op de gefinancierde rechtsbijstand wordt die mogelijkheid voor mensen met een kleine portemonnee al om zeep geholpen. Als vervolgens ook nog eens de subsidie stopt voor de geschillencommissies, blijft er straks niets meer over,’ aldus Van Nispen.

Van Nispen waarschuwt dat de toegang tot het recht ook voor het midden- en kleinbedrijf en mensen met een middeninkomen steeds verder geblokkeerd wordt. ‘Deze groepen hebben geen recht op gefinancierde rechtsbijstand, maar worden wel geconfronteerd met jarenlange verhogingen van de griffierechten. Als dit plan doorgaat wordt ook hen de mogelijkheid ontzegd om een geschil buiten de rechter om voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige.’ Van Nispen heeft Kamervragen gesteld en zal bij de begrotingsbehandeling voorstellen doen om de geschillencommissies in stand te houden.

Betrokken SP'ers