nieuws

Bashir en Van Gerven: Regering moet in actie komen tegen koolmonoxidevergiftiging

Er moeten meer maatregelen worden getroffen om mensen te beschermen tegen koolmonoxidevergiftiging. Daarvoor pleitten SP-Kamerleden Farshad Bashir en Henk van Gerven. Jaarlijks worden honderden mensen slachtoffer van koolmonoxidevergiftiging, soms met de dood tot gevolg. 

Uit een onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid bleek woensdag dat in ongeveer de helft van de ongevallen met koolmonoxide er sprake is van nieuw of goed onderhouden cv-ketels. Dat is opvallend omdat er altijd van is uitgegaan dat ongelukken zich voordeden met oude of slecht onderhouden cv-installaties en geisers. Ook blijkt dat koolmonoxidemelders niet betrouwbaar zijn.

Koolmonoxide is een kleurloos en reukloos, zeer giftig gas dat 250 keer sneller in het bloed wordt opgenomen dan zuurstof. Volgens de SP moeten er in alle woningen goede, betrouwbare koolmonoxidemelders hangen. Daarnaast moeten verbrandingsinstallaties worden gekeurd bij de aanleg en na elk onderhoud. ‘We moeten geen risico’s lopen met deze sluipmoordenaar,’ stelt Kamerlid Bashir. ‘Bewoners en eigenaren moeten voorgelicht worden over de risico’s van koolmonoxide en het voorkomen van een vergiftiging. Een actieve publiekscampagne is een goed middel. Consumenten moeten eerlijk ge├»nformeerd worden kwaliteit van de koolmonoxidemelders. Daarom moeten de testen van koolmonoxidemelders volledig openbaar worden. Alleen dan kan een consument een goede keuze maken voor een betrouwbare melder. Daarnaast wil de SP strenge eisen stellen aan cv-ketels, bijvoorbeeld door keuringen in te stellen na oplevering. De minister moet hier veel strenger op toezien.’

Betrokken SP'ers