nieuws

Kandidaat-voorzitters: maak kennis met Sharon Gesthuizen en Ron Meyer

Twee kandidaten hebben zich bij het partijbestuur gemeld om Jan Marijnissen op te volgen als voorzitter van de SP. Het XXI SP-congres zal de voorzitter op 28 november aanstaande kiezen. Ron Meyer en Sharon Gesthuizen introduceren zichzelf.

Ron Meyer
Ron Meyer

Mét lef en mét de mensen!

In de afgelopen decennia is onze partij steen-voor-steen, lid-voor-lid, straat-voor-straat en actie-voor-actie opgebouwd. Van een club van vastberaden scholieren tot een volwassen politieke beweging. De SP is nog altijd zichtbaar op straat, de buurt is nog altijd de basis van ons activisme, maar daarnaast besturen we ondertussen in 6 provincies en meer dan 40 steden. Een unieke prestatie.

Ik kom uit Heerlen. Een stad met littekens, weinig geld maar heel veel gewone-mensen-moed.  

In Heerlen besturen we op dit moment zo'n tien jaar onafgebroken. In die tijd koos het Heerlense bestuur voor herinvoering van het schoolzwemmen, voor het opknappen van buurten en voor miljoenen 'Heerlens' geld om de klappen bij de thuiszorg sociaal op te vangen. Heerlen werd niet voor niets uitgeroepen tot de Sociaalste stad van Nederland. Daar hebben we hard voor moeten knokken. En dat doen we nog steeds. Dat is geen luxe, maar bittere noodzaak.

Als er iets is wat ik gedurende die tien jaar geleerd heb, dan is het de les die de jonge grondleggers van onze partij ook al kenden. Doe het mét de mensen of doe het niet. De kiem voor verandering wordt niet gelegd in de gemeenteraad of het College, maar daarbuiten. Met de mensen in buurten, via de dienstbaarheid van onze Hulpdienst en dankzij de energie van onze Klopclub die door weer en wind bij duizenden huizen aanklopt. 

Tussen deze buurtbewoners en met duizenden schoonmakers, distributiewerkers en werkende jongeren in landelijke vakbondsacties heb ik ervaren hoe je met optimisme en activisme successen kunt boeken. Wat vandaag onmogelijk is, kan met lef, enthousiasme en doorzettingsvermogen morgen realiteit zijn. Ik heb een onverzettelijk vertrouwen dat mensen die in het hart geraakt zijn vol passie kiezen voor sociale verbeteringen. Zó maken wij onze ideeën dominant en veranderen we ons land. Dat is onze missie.

Ron Meyer

Sharon Gesthuizen

Grotere verantwoordelijkheden: de SP leden aan het woord!

In een partij als de onze staat buiten kijf dat je elkaar helpt en dingen samen oppakt. Voor mij is het een groot goed om, samen met collega-kandidaat Ron, te laten zien hoeveel de SP te bieden heeft en ook klaar is voor een volgende stap; een nieuwe generatie.

De SP is gegroeid. We werden de grootste ‘op links’, gingen meebesturen in steden en provincies – maar hielden vast aan onze principes: het bestrijden van tweedeling en het brengen van solidariteit. Voor jong, oud, ziek, gezond, arm, rijk, vreemdeling of Nederlander. Door acties op straat en in de buurten, door besturen of oppositie voeren. En waar we ook staan als partij: dat mag nooit veranderen. We willen besturen en kunnen dat ook, maar niet ten koste van onze bestaansgrond.

SP’ers realiseren zich terdege dat we er nog lang niet zijn. Wij willen een duurzame verandering teweegbrengen en die klus is nog lang niet klaar.

Onze partij zal groeien als we erin slagen nieuwe terreinen aan te boren. Voor mij heeft het netwerk dat in het midden- en kleinbedrijf is opgebouwd dat bewezen: ook voor ondernemers is het verhaal van de SP van belang, zodat mensen niet tegen elkaar worden uitgespeeld maar voor zichzelf en elkaar kunnen zorgen. Er zijn talloze andere plekken te vinden waar we bruggen kunnen slaan: bijvoorbeeld het maatschappelijk middenveld, activistische jongeren, onder Nederlanders van andere afkomst.

We willen groeien en daarmee zal ook onze invloed en onze verantwoordelijkheid toenemen. Des te belangrijker dus dat we nog beter samenwerken en naar elkaar luisteren. In de afdelingen staan we het dichtst bij de zaken waarom het gaat. Ik wil het beste halen uit onze leden, want daar liggen kansen te wachten!

Ik ben met veel plezier bij tal van afdelingen geweest – voor succesvolle acties van red-de-postbode en voor vluchtelingen en voor discussies over de economie  – en weet zeker dat we het talent dat daar aanwezig is, beter kunnen benutten bij het bepalen van onze koers als partij.

Goede samenwerking binnen een democratische, bloeiende SP inspireert ons niet alleen als mensen maar geeft ook onze partij vleugels.

Sharon Gesthuizen

Betrokken SP'ers