nieuws

Onderzoek SP: speciaal onderwijs staat met rug tegen de muur

Het speciaal onderwijs staat met de rug tegen de muur. Dat concludeert SP-Kamerlid Tjitske Siderius uit de resultaten van een grootschalig onderzoek onder 700 docenten in het speciaal onderwijs. Een te hoge werkdruk, te grote klassen en leerlingen met steeds zwaardere problemen in de klas zorgen ervoor dat  het speciaal onderwijs onder druk staat. 

Tjitske Siderius

Siderius: ‘De resultaten zijn schokkend. Docenten werken zich zeven slagen in de rondte om elke leerling voldoende aandacht en begeleiding te bieden. De bevlogenheid van docenten voor leerlingen met een beperking wordt de nek omgedraaid door bezuinigingen en de invoering van het zogenaamde passende onderwijs.’

Door de invoering van het passend onderwijs worden leerlingen met lichtere problemen niet meer toegelaten in het speciaal onderwijs. Zij moeten naar het reguliere onderwijs. Daardoor krijgen docenten kinderen in de klas met steeds zwaardere, complexere én tegengestelde problemen. Tegelijkertijd ontslaan scholen - onder druk van bezuinigingen - ondersteunend personeel, zoals klassenassistenten. Bijna de helft (45 procent) van de docenten zegt onvoldoende begeleiding en ondersteuning aan álle kinderen in de klas te kunnen geven. Opvallen is dat meer dan de helft (61 procent) ziet dat het aantal leerlingen dat niet naar school gaat en thuis komt te zitten stijgt. Volgens hen is er maatwerk (74 procent), betere begeleiding (50 procent) en kleinere klassen (46 procent) nodig om het aantal thuiszitters te verkleinen.

Volgens Siderius zijn investeringen in het speciaal onderwijs broodnodig. ‘Het is duidelijk dat men in het speciaal onderwijs handen tekort komt. Door de bezuinigingen moet er steeds meer werk gedaan worden met steeds minder middelen. De werkdruk voor docenten is torenhoog en kwetsbare leerlingen komen in de knel.’

De SP wil dat het recht op speciaal onderwijs terugkeert. ‘Met de invoering van het zogenaamde passend onderwijs is dit recht afgeschaft. Docenten en ouders weten vaak het beste welk onderwijstype bij het kind past. Door financiele afwegingen van schoolbesturen mogen leerlingen niet meer naar het speciaal onderwijs, terwijl ze daar wel het beste passen. Dat is onacceptabel. Het belang van het kind moet altijd voorop staan,’ aldus Siderius.

Andere opvallende resultaten zijn de problemen met het leerlingenvervoer, het ongenoegen van het personeel over de cao en onvoldoende doorstroommogelijkheden van leerlingen.  

Lees hier het volledige rapport Het speciaal onderwijs aan het woord.

Betrokken SP'ers