SP: Regering mag mensenrechtenschending niet toelaten

Het gerechtshof in Den Haag oordeelde vorige week dat de Europese Octrooiorganisatie (EOO)  in strijd handelt met belangrijke Europese grondrechten zoals het stakingsrecht. Minister Opstelten van Veiligheid & Justitie weigert echter uitvoering te geven aan het vonnis, omdat hij stelt dat de EOO een onafhankelijke organisatie is en daarom immuniteit geniet. SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt deze redenering absurd: 'De minister keurt op deze manier goed dat vakbonden monddood worden gemaakt en werknemers hun recht uiteindelijk niet kunnen halen. Onafhankelijke organisaties mogen niet belemmerd worden in hun functioneren, maar dat betekent niet dat ze een vrijbrief hebben om mensenrechten te schenden en rechterlijke uitspraken te negeren.'

Bij de EOO speelt al een aantal jaar een conflict tussen leiding en werknemers. De directeur van de organisatie erkent de vakbonden niet en zorgt er zelfs voor dat vakbonden geen contact kunnen opnemen met zijn werknemers. Het gerechtshof oordeelde dat hierdoor het stakingsrecht is ingeperkt en daarmee fundamentele beginselen van een open en democratische rechtsstaat heeft geschonden. SP-Kamerlid Paul Ulenbelt: 'Dit probleem is helaas niet nieuw. In het verleden heb ik samen met de FNV het EOO aansprakelijk gesteld voor een beroepsziekte. Dat mislukte door hun immuniteit. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zou de Europese Unie er daarom toe moeten bewegen de immuniteit van onafhankelijke organisaties te beperken tot waarvoor het bedoeld is.'

Van Nispen en Ulenbelt vinden dat de immuniteit en de onschendbaarheid die deze onafhankelijke organisaties genieten niet tot mensenrechtenschendingen mogen leiden. Daarom hebben ze de ministers Opstelten en Asscher om opheldering gevraagd en hoe ervoor gezorgd wordt dat het personeel en de vakbonden niet vogelvrij zijn verklaard.   

Betrokken SP'ers