nieuws

Siderius: Maximeer de vrijwillige ouderbijdrage

Tjitske Siderius
Tjitske Siderius

De SP wil dat de vrijwillige ouderbijdrage wordt gemaximeerd en dat scholen ruimhartiger worden gefinancierd. SP-Kamerlid Tjitske Siderius onderzocht de vrijwillige ouderbijdrage in het primair en voortgezet onderwijs. 30 procent van de ouders wordt gevraagd om meer dan € 100 per kind per jaar aan ouderbijdrage te betalen. Siderius: ‘Dit zijn erg hoge bedragen. Niet voor niets zegt 29% van de ouders de ouderbijdrage niet te kunnen betalen. Zij wringen zich in allerlei financiële bochten om de ouderbijdrage te betalen, omdat zij bang zijn dat hun kind wordt uitgesloten van activiteiten.’

Eén van de problemen is dat scholen erg krap bij kas zitten. Siderius: ‘Scholen voelen zich gedwongen ouders mee te laten betalen. In de praktijk betekent dit dat sommige scholen met hoge ouderbijdragen ontoegankelijk zijn voor kinderen van ouders met een laag inkomen. Daarmee organiseren we tweedeling in het onderwijs. En hoewel de ouderbijdrage vrijwillig is, voelen veel ouders zich onder druk gezet om te betalen. Anders kan hun kind niet meedoen met activiteiten. De oplossing is dat de regering de scholen ruimhartig financiert. Dan kan de ouderbijdrage ook worden gemaximeerd.’

Siderius ziet dat gelukkig de meeste scholen en ouderraden met veel passie goede dingen doen met de ouderbijdrage. Siderius: ‘Dat geeft het schoolleven kleur. Het gaat helaas niet overal goed. Zo zijn er scholen die scholen aanmaningen sturen. Deze scholen moeten we aanpakken.’ De SP stuitte ook op bizarre voorbeelden. Zo kunnen op een school in Voorschoten kinderen alleen definitief worden ingeschreven als er een voorschot op de ouderbijdrage van € 100 is betaald. Op een school in Haarlem gaat de directie in gesprek met leerlingen, waarvan de ouders de ouderbijdrage niet hebben betaald. Siderius: ‘Dit soort praktijken moeten per direct worden gestopt. Staatssecretaris Dekker moet dit niet oogluikend toezien, maar de onderwijsinspectie hierop afsturen.’

Betrokken SP'ers