nieuws

Siderius: ‘Kabinet verzaakt graaiende bestuurders in de thuiszorg aan te pakken'

Tjitske Siderius

Er zijn nog zeker 52 bestuurders in de thuiszorg die meer verdienen dan het maximumsalaris van € 178.000 per jaar. Dat blijkt uit onderzoek van de SP. SP-Kamerlid Tjitske Siderius inventariseerde de beloning van 84 bestuurders bij 50 thuiszorginstellingen. 35 bestuurders verdienden eind 2013 meer dan 2 ton, en één zelfs meer dan 3 ton. 60% van de onderzochte bestuurders verdient nog een salaris boven de maximale norm. 'Het is onverkoopbaar dat bestuurders in de thuiszorg zichzelf riante salarissen toedichten terwijl sommige thuiszorgmedewerkers 20% van hun salaris moeten inleveren of ontslag aangezegd krijgen,' aldus Siderius.

Het SP-Kamerlid wil dat minister Schippers zich per direct houdt aan de Wet Normering Topinkomens (WNT) in de thuiszorg. Per 1 januari zou deze nieuwe wet van kracht worden maar minister Schippers wil een jaar de tijd krijgen om daartoe over te gaan. 'Het kabinet kiest hiermee de kant van de bestuurders en laat thuiszorgmedewerkers in de kou staan.' Siderius wil dan ook dat de minister zich gewoon aan de wet houdt en de beloning van bestuurders direct aan banden legt.
 
Per 1 januari 2015 is de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) ingevoerd. Met deze wet worden meer zorgtaken overgeheveld naar gemeenten. Op de huishoudelijke verzorging is 40 procent bezuinigd. Dit betekent dat gemeenten en thuiszorgorganisaties sterk moeten concurreren op de prijs van zorg. Duizenden thuiszorgmedewerkers verloren reeds hun werk. Siderius: ‘Er moet direct worden ingegrepen in situaties als bij Thebe, waar 1.952 thuiszorgmedewerkers op straat staan terwijl de directeur € 218.000 per jaar binnensleept of bij Verian waar de medewerkers 20% op het salaris gekort worden terwijl de bestuurder € 187.000 mee naar huis neemt.’
 
De SP wil bij blijvende weigering van Schippers dat gemeenten de thuiszorgorganisaties die niet besluiten tot loonmatiging aan de top, het deel boven de geldende norm korten op het budget (subsidie). Ook zouden bestuurders die het personeel om een loonoffer vragen óf collectief ontslag aanvragen voor het personeel verplicht moeten worden om eenzelfde percentage van het loon in te leveren of (bij massaontslag) terug te gaan naar een modaal salaris.

Betrokken SP'ers