nieuws

Succes SP: meer invloed voor huurders op woningcorporatie

Sadet Karabulut
Sadet Karabulut

Bij de nieuwe Woningwet – waarover vandaag in de Tweede Kamer is gestemd - zijn een flink aantal verbetervoorstellen van SP-Kamerlid Sadet Karabulut aangenomen. Zo worden de positie van zowel de huurder als de gemeente versterkt en komt er één onafhankelijke toezichthouder. Karabulut: ‘Miljarden euro’s, van en voor huurders, is vergokt door bestuurders die zich zonnekoning waanden, banken die giftige financiële producten verkochten, en wegkijkende ministers en volksvertegenwoordigers. Vandaag is een belangrijke stap gezet voor verbetering van de sociale volkshuisvesting.’

Al in 2012 deed de SP voorstellen om het corporatiestelsel te verbeteren. Zo wilde de partij instemmingsrecht en een toezichtautoriteit. Toen werden deze voorstellen weggestemd. ‘Ik ben blij dat voortschrijdend inzicht en heldere resultaten van de parlementaire enquête andere partijen hebben doen inzien dat een gezonde sector niet zonder een volwaardige rol van de huurders kan,’ zegt Karabulut.

Huurders krijgen:

  • instemmingsrecht bij fusies en het aangaan van verbindingen
  • de mogelijkheid van een huurdersraadpleging van individuele huurders, dus niet alleen via een huurdersorganisatie of bewonerscommissie
  • een gelijkwaardige informatiepositie ten opzichte van het corporatiebestuur
  • een volwaardige rol bij het maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en corporaties
  • invloed op de raad van toezicht. De plaats van huurderscommissarissen in de Raad van Toezicht wordt sterker verankerd, zij moet ten minste een derde bestaan uit een vertegenwoordiging van huurders
  • een sterkere organisatie. Huurdersorganisaties worden geprofessionaliseerd en krijgen meer scholingsmogelijkheden

Tot slot ziet de Tweede Kamer in dat topsalarissen van directeuren onder de CAO moeten vallen, zoals bij alle medewerkers.  Een voorstel van de SP om dat te regelen kreeg steun van een meerderheid van het parlement. Karabulut: ‘In een tijd met forse huurstijgingen, mogen bestuurders aan de top zichzelf niet verrijken.’

Betrokken SP'ers