nieuws

Leijten: voor ieder kind een zwemdiploma

Zorg ervoor dat ieder kind de basisschool verlaat met een zwemdiploma op zak. Deze oproep doet SP-Kamerlid Renske Leijten aan de ministers Schippers (Volksgezondheid) en Bussemaker (Onderwijs).

Het Kamerlid reageert daarmee op zorgen van de Nederlandse Reddingsbrigade over de afnemende zwemvaardigheid in Nederland. Leijten: ‘De zorgen zijn niet nieuw. Ieder jaar wijst de reddingsbrigade er op dat kinderen minder of zelfs helemaal niet meer kunnen zwemmen. Zij zien daardoor een toename van het aantal zwemongelukken. Nog maar minder dan de helft van alle kinderen maakt nu het complete zwem-ABC af. Dat gaat de verkeerde kant op. Zwemexperts stellen dat de drie diploma’s nodig zijn om kinderen veilig te laten zwemmen. Het opnieuw invoeren van verplicht schoolzwemmen is dus een belangrijke stap.’

Vanuit de samenleving en de politiek wordt al jaren gepleit voor verplicht schoolzwemmen. Leijten: 'We kennen in Nederland een lange traditie van goed zwemonderwijs. Dat is belangrijk in ons waterrijke land. Helaas wordt de laatste jaren het schoolzwemmen wegbezuinigd bij steeds meer gemeentes. Het wordt tijd dat dit kabinet niet meer wegkijkt, onder het mom van ‘eigen verantwoordelijkheid van ouders’. Laten we niet wachten tot het volgende zwemongeluk en nu ingrijpen.' Leijten heeft de beide ministers Kamervragen gesteld.

Betrokken SP'ers