Onderzoek machtsmisbruik Europese Commissie

SP-Tweede Kamerlid Nine Kooiman en SP-europarlementariër Dennis de Jong willen opheldering over het bericht dat de Europese Commissie over de hoofden van adoptiekinderen probeert meer macht naar zich toe te trekken. Een Roemeense kwaliteitskrant onthulde vandaag dat de Europese Commissie onderzoekers onder druk heeft gezet om te concluderen dat er behoefte bestaat aan een Europees Adoptie Agentschap terwijl het onderliggende onderzoek die conclusie niet staaft. Kooiman: 'We kennen allemaal de zucht naar meer middelen en meer macht van de Europese Commissie, maar dat de problemen rond adoptie daarvoor gebruikt worden, zou ik verschrikkelijk vinden. Juist adoptiekinderen verdienen extra bescherming en zorgvuldigheid.'

Adoptieschandalen in het verleden zijn voor Roemenië aanleiding geweest te stoppen met interlandelijke adopties. Nu zouden er pogingen worden ondernemen Roemenië te dwingen de grenzen voor adopties weer te openen. De geruchten over het tot stand brengen van een Europees adoptiebeleid zijn er al langer. Kooiman: 'Ik heb daar recent nog een aantal kritische vragen over gesteld maar die zijn nog niet beantwoord. Maar deze onthulling van vandaag gaat nog verder dan wat ik al vermoedde.'

De SP is er geen voorstander van interlandelijke adopties Europees te gaan stimuleren, omdat het uitgangspunt moet zijn dat kinderen zoveel mogelijk in hun oorspronkelijke omgeving op kunnen groeien. Adoptie uit het buitenland is bovendien een kwetsbaar proces. Kooiman: 'Als het waar is dat de Europese Commissie onderzoeksresultaten manipuleert hebben we een probleem. Niet alleen omdat het onacceptabel is dat onderzoeken worden aangepast zodat Europa meer macht naar zich toe kan trekken. Maar vooral omdat het hier gaat om kwetsbare kinderen. Het belang van het kind moet voorop staan, niet het belang van de Europese Commissie.'

Kooiman heeft schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken en de staatssecretaris van Justitie, die over adoptie gaat. Dennis de Jong heeft de Commissie om opheldering gevraagd.

Betrokken SP'ers