publicatie

Nadenken over een nieuwe wereld

Vrijwel vanuit het niets is de wereld getroffen door een pandemie, die ook de komende tijd veel ellende en verdriet zal aanrichten. Dat komt heel dichtbij: ook onder de lezers en makers van dit blad bevinden zich mensen die behoren tot de kwetsbare groepen, of vrezen voor hun familie­leden en vrienden. Wij volgen het nieuws dan ook nauwlettend. We zien daarin vele menselijke tragedies, maar ook dat de politieke wereld razendsnel verandert.

Foto: Flip Franssen / ANP©

Zo wordt de vermarkting van de zorg steeds meer in twijfel getrokken, in Spanje zijn zelfs alle ziekenhuizen en zorgverzekeraars genationaliseerd. In Duitsland worden bedrijven geholpen om de crisis te overleven, in ruil voor een staatsdeelneming in diezelfde ondernemingen. Regeringen over de hele wereld bespreken noodsteun aan huishoudens, om zodoende het sociale vangnet snel te vergroten. Juist in crisistijd blijkt dat maatregelen die gisteren nog onmogelijk leken, vandaag onvermijdelijk zijn.

Hoe moeten we alle maatregelen die nu worden genomen beoordelen? Kort voor de coronacrisis uitbrak sprak Spanning met Thomas Piketty over ongelijkheid en ideologie, met Bas van Bavel over opkomst en ondergang van markteconomieën en met Hans Borstlap over de onbalans tussen arbeid en kapitaal. Hun analyses over wat er fout is gegaan, kunnen ons helpen om de huidige crisis te begrijpen en met alterna­tieven te komen. Wie over crisismaat­regelen nadenkt, doet er goed aan hun lessen in het achterhoofd te houden.

Aan deze publicatie is gewerkt door