column
Lilian Marijnissen:

Stop de oorlog

Lilian Marijnissen

Oorlog is afschuwelijk. Vooral omdat zelden de politieke elite die tot zo'n oorlog besluit er door geraakt wordt, maar altijd de gewone mensen in het land. Zij lijden onder de agressie en het geweld van hun machthebbers. Dat er nu weer een oorlog is in Europa omdat Rusland een ongekend brutale aanval op Oekraïne doet is verschrikkelijk. Poetin kiest nu eenzijdig voor een militaire aanval, een grove schending van het internationaal recht. De berichten over slachtoffers en vluchtelingen nemen toe.

De SP heeft altijd aangedrongen op een dialoog en op diplomatie in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Dat is niet de makkelijkste weg, maar uiteindelijk is het de enige werkelijke oplossing. Je kunt immers beter praten dan vechten.

De aanval van Rusland moet keihard veroordeeld worden en het op deze manier inzetten van geweld door Poetin is volstrekt onacceptabel. Om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen is het van belang om de historie en context van het conflict te begrijpen. Het uitbreiden van de NAVO richting het Oosten heeft Rusland altijd ervaren als een bedreiging van de eigen veiligheid en heeft de verhoudingen met het Westen onnodig onder druk gezet. Mede om deze reden was de SP altijd tegen uitbreiding van de NAVO. Beter was het geweest om te proberen te komen tot een nieuw soort van veiligheidsstructuur in Europa, met en niet tegen Rusland. Tijdens een top in 2008 besloot de NAVO vervolgens dat ook Oekraïne en Georgië op termijn lid konden worden, dit terwijl zeker Oekraïne altijd een verdeeld land is geweest, met een minderheid van de bevolking die pro-Russisch is.

De SP voerde succesvol campagne tegen het neoliberale associatieverdrag met Oekraïne, ook omdat onze analyse toen onder andere al was dat dit de geopolitieke verhoudingen alleen maar verder op scherp zou zetten. De Nederlandse bevolking stemde in meerderheid ook tegen het verdrag met Oekraïne. Poetin heeft sindsdien steeds duidelijk gemaakt dat het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne en Georgië een rode lijn is. Dit alles rechtvaardigt natuurlijk echter op geen enkele manier het schenden van het internationale recht, zoals Poetin meerdere malen gedaan heeft. Laat staan het binnenvallen van een soeverein land met veel militair geweld. Dit is in strijd met de meest fundamentele principes van het volkenrecht.

De inzet moet nu gericht zijn op de-escalatie en een wapenstilstand. De zogenaamde Minsk akkoorden, die een diplomatieke oplossing bevatten voor dit conflict, zouden van beide kanten uitgevoerd moeten worden. Door effectieve sancties moet Poetin, en de superrijke kliek om hem heen, aangepakt worden. We moeten alles doen om deze oorlog te stoppen en te werken aan een politieke oplossing.

Om 19.00 uur vanavond gaat SP Kamerlid Jasper van Dijk in gesprek over de situatie met journalist en uitgever Derk Sauer die al jarenlang in Moskou woont. Hier kun je vanavond het gesprek bekijken en al je vragen stellen! Maandag is er een debat in de Tweede Kamer. We zijn bezig met de voorbereidingen voor een demonstratie: stop de oorlog! Daar hoor je snel meer over.

Onze gedachten zijn bij de bevolking van Oekraïne

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers