column
Lilian Marijnissen:

Een falende corona-aanpak

Lilian Marijnissen

Het kabinet faalt in de corona-aanpak. Terwijl een groot deel van Nederland inmiddels is gevaccineerd, werden er deze week meer mensen dan ooit positief getest. De jarenlange uitholling van onze zorg wordt nu voor iedereen zichtbaar. Intussen zaait het (nog steeds demissionaire) kabinet verdeeldheid, terwijl perspectief nodig is.

Zorgverleners hadden het al zwaar, maar de zorg is nu echt in crisis. Al twintig jaar geleden pleitte Agnes Kant voor meer IC-capaciteit. Helaas gebeurde het tegenovergestelde. Er zijn nu zelfs minder IC verpleegkundigen dan aan het begin van de coronacrisis. De afgelopen tien jaar zijn er 19 IC's, 16 spoedeisende hulpposten, 5 ziekenhuizen en alle verzorgingshuizen gesloten. En zelfs nu nog worden er plannen gemaakt om de zorg verder af te breken en moeten zorginstellingen bezuinigen.

Ook de werkdruk van zorgverleners is al jaren te hoog. Door te weinig collega's, een gebrek aan zeggenschap, laag salaris en bureaucratie haakt 40% binnen twee jaar na de opleiding alweer af. Wij namen deze week het initiatief om zorgverleners zélf in de Tweede Kamer aan het woord te laten over wat zij nu nodig hebben, maar een meerderheid van de partijen blokkeert dit.

Onderzoek laat zien dat de sterfte aan corona hoger ligt in landen met meer marktwerking in hun zorg. Zij blijken slechter in staat om samen te werken. Ook in Nederland zien we hoe gestoord de markt in de zorg is. De overheid kocht met ons belastinggeld miljoenen mondkapjes. Die dreigen nu weggegooid te worden want ze mogen niet worden uitgedeeld want dit zou 'de markt verstoren'. Er zijn privéklinieken waar nog 10% meer zorg gegeven kan worden, maar vanwege de markt kunnen we deze klinieken niet inzetten voor al die mensen die nu moeten wachten op hun zorg. Intussen maken de farmaceuten miljardenwinsten op de vaccins.

In plaats van onze zorg weer op te bouwen, de markt eruit te slopen en zorgverleners beter te waarderen, is de macht vooral bezig om de aandacht van eigen fouten af te leiden door volop verdeeldheid te zaaien. Terwijl minder dan 30% van Nederland nog vertrouwen heeft in de overheid, willen ze niet gevaccineerde mensen op bepaalde plekken niet meer toe laten, het zogenaamde 2G. Dit is niet proportioneel en niet effectief. Het aantal besmettingen moet omlaag en daar gaat 2G niet voor zorgen. Een deel van de samenleving wordt uitgesloten -en niemand weet voor hoe lang-, terwijl gevaccineerde mensen het virus helaas ook doorgeven.

Hoe dan wel?

  • Investeer in de zorg en haal de markt eruit. Meer capaciteit en een noodplan voor betere arbeidsvoorwaarden en meer zeggenschap voor zorgverleners. We hebben ze allemaal keihard nodig.
  • Een duidelijke strategie met perspectief. Vertel op hoeveel besmettingen we sturen en waarom daar welke maatregelen voor nodig zijn. Nu begrijpt niemand de maatregelen.
  • De basis op orde, investeren in testen en het bron- en contactonderzoek bij de GGD. Zodat het virus succesvol ingedamd kan worden.
  • Niet uitsluiten, maar informeren. Een deel van de mensen laat zich niet vaccineren omdat ze denken dat dit hun eigen risico kost, ze wachten op een uitnodiging van de GGD of omdat ze de overheid diep wantrouwen. Persoonlijk contact met wijkteams en huisartsen is effectiever dan het verder zaaien van verdeeldheid.
  • Pak de ongelijkheid aan. Mensen met een laag inkomen sterven drie keer zo vaak aan corona als mensen met een hoog inkomen. Het thuiswerken is veilig voor de mensen op een kantoor, maar een groot deel van werkend Nederland kán helemaal niet thuiswerken of 1,5 meter afstand houden.

Samen kunnen we zorgen voor verandering.

Blijf op de hoogte

Betrokken SP'ers