column
Dennis de Jong:

Kerstlog: Oog voor het kleine

Foto: Allison Hiromi (https://www.flickr.com/photos/allisonhiromi/) (CC BY-NC-ND 2.0)

Als SP’ers hebben we natuurlijk een missie: de wereld veranderen door het systeem te analyseren en te ontmaskeren, door mensen te organiseren en uiteindelijk de strijd te winnen. Dat vraagt veel energie en ongelofelijk veel geduld. In al onze activiteiten zijn we voor en met grote groepen mensen bezig. Niets mis mee, daar zijn we de SP voor. Maar er dreigt soms wel het gevaar dat door onze grote taakopdracht het kleine onderbelicht blijft of soms helemaal het onderspit delft. Mensen zijn er niet alleen maar als medestrijders maar ze hebben ook onze dagelijkse steun nodig, onze warmte, als we die kunnen geven. Mijn Kerstwens dit jaar is daar vooral oog voor te houden.

Laat ik de eurofractie, het ‘team Brussel’, daarbij als voorbeeld nemen. We werken allemaal keihard. Deels geleefd door de parlementaire agenda, deels door die van de partijbijeenkomsten waar we niet willen ontbreken, door de media en ja, ook door onze zoektocht naar en deelname aan acties. Maar de permanente druk die dat oplevert, moet ons niet het zicht ontnemen op het persoonlijke welbevinden van eenieder. Dat lukt mij echt niet iedere dag, maar zoals ik deze week nog tegen een collega zei, als ik merk dat er bij een teamlid iets niet goed zit, neem ik het wel mee naar huis. Het laat me in ieder geval niet onberoerd.

Datzelfde geldt voor onze familie, vrienden en kennissen. De politiek is nooit stil, je moet altijd op scherp staan. Maar ik was Lilian dankbaar, toen zij in haar bemoedigende woorden op de kerstborrel benadrukte dat we even rust moesten nemen, juist omdat 2019 veel van ons allemaal gaat eisen. Tijd om stil te staan bij de mensen om ons heen. Die vaak veel tekort komen, omdat afspraken maken er nogal eens bij in schiet. Jezus had niet veel op met de schriftgeleerden die de hele dag de regels bestudeerden en naleefden, maar geen oog meer hadden voor de mensen in hun omgeving. Als we straks zijn geboorte herdenken, laten we dan goed om ons heen kijken. Die wereld, die gaan we veranderen, maar niet ten koste van onze naasten. We kunnen alleen slagen als we samen leven met en voor hen. Zoals ieder jaar, wens ik alle lezers een verwarmend Kerstfeest toe.

Betrokken SP'ers