Wat kan ik doen?

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

Na jaren dreigen de meeste pensioenen weer niet mee te stijgen met de prijzen. Er dreigen zelfs verlagingen. De meeste politici willen er maar niets tegen doen. De SP wel! Wilt u ook dat de rekenregels worden aangepast zodat pensioenverlagingen voorkomen kunnen worden? Bent u ook van mening dat de pensioengraaiers een halt moet worden toegeroepen? Vindt u ook dat de AOW-leeftijd niet verder mag stijgen? Meld u nu aan voor onze nieuwsbrief! Daarin houden we u op de hoogte van het laatste pensioennieuws en al onze acties. Vraag ook meteen de gratis speciale pensioeneditie aan van Spanning, het tijdschrift van ons Wetenschappelijk Bureau. Dan ligt deze binnenkort bij u in de bus. Hierin vindt u nog veel meer informatie over onze standpunten en ideeën voor een goed pensioen voor iedereen. 

Ga snel naar: www.rechtvaardigheid.nl/pensioenen Wilt u zelf deze pensioenkrant verder verspreiden onder uw familie, vrienden of medebewoners? Of heeft u een vraag of opmerking die u bij ons kwijt wilt? E-mail ons dan via pensioen@sp.nl

TIJD VOOR RECHTVAARDIGHEID

We leven in een prachtig land. Daar werken we samen elke dag heel hard aan. Bedrijven maken hierdoor flinke winsten. Maar die winst gaat niet naar hogere lonen of investeringen in de samenleving. Die winst gaat vooral naar aandeelhouders. Dat is niet rechtvaardig.

In ons mooie land bezit de rijkste 10% van de mensen maar liefst twee derde van al ons vermogen. Dat betekent dat 90%, van bouwvakker tot verpleegkundige, het moet doen met de rest. Het gevolg hiervan is dat van alle rijke Westerse landen, alleen in de Verenigde Staten de ongelijkheid in vermogen groter is dan in ons land.

Hoeveel mooier zou ons land kunnen zijn als we samen deze ongelijkheid aan zouden pakken? Als we dat wat we samen verdienen ook eerlijk verdelen? Als de zorg weer over mensen gaat in plaats van over centen? Als een betaalbaar huis een recht is in plaats van een luxe? Als we goed zorgen voor onze natuur in plaats van grote vervuilers hun gang laten gaan?

Verandering is nodig en is mogelijk. Samen kunnen we die verandering tot stand brengen. Samen kunnen we opstaan voor een rechtvaardige samenleving. Doe je mee?

Ik doe mee!

Lilian Marijnissen

Fractievoorzitter SP