Tiny Kox: Altijd op zoek naar oplossingen

Onlangs nam Tiny Kox afscheid van de Eerste Kamer en de Raad van Europa. Daarmee komt een eind aan meer dan veertig jaar politiek activisme van ‘onze man uit Tilburg’. ‘Mensen waren zelf iets aan het veranderen en jij mocht meehelpen. Dankbaar werk.’

Je bent meer dan veertig jaar politiek actief geweest. Was er al die tijd een methode-Kox?

‘Bij mijn afscheid in Straatsburg hoorde ik dat ik zo vriendelijk was en op zoek ging naar mensen met wie ik het eens kon worden. Een bruggenbouwer. En ja, dat vat best samen hoe ik altijd heb gewerkt. In de politiek heb je een hoop competitieve mensen, die vooral op zoek zijn naar de tegenstellingen. Soms moet dat ook, ageren tegen misstanden. Maar je kunt ook denken: met wie kan ik het eens worden? Hoe komen we vooruit? Actievoeren is in essentie mensen samenbrengen om dingen te veranderen.’

Tiny Kox. Foto: Maurits Gemmink

Waar begon dat politieke leven?

‘Ik werkte vanaf 1975 bij de Tilburgse rechtswinkel, waar gewone mensen voor het eerst concrete rechtshulp kregen. Dat vond ik geweldig. Als mensen met ongeveer hetzelfde probleem kwamen aanzetten, probeerde je ze eerst te helpen en – als dat niet lukte – bij elkaar te brengen, om te zien of ze samen hetzelfde probleem wilden en konden aanpakken. Samen sta je sterker dan in je eentje.

Dat is ook wat we bij de jonge SP deden, waar ik ook actief werd, in 1975. Je kan overal over lullen, maar het is beter om er ook iets aan te doen. ‘Wij doen het gewoon’, stond er ooit op een poster van de SP in Oss. Vond ik klasse. Dat was niet altijd effectief, je stootte je kop weleens – maar het was altijd enerverend. In gesprek gaan met mensen over wat er samen gedaan kon worden aan slecht woningonderhoud, hoge huren, stankoverlast, slechte werkomstandigheden, bureaucratisch onrecht. Proberen om iets te veranderen, niet alleen maar erover klagen. Sterker nog, mensen zelf waren iets aan het veranderen en jij mocht meehelpen. Dankbaar werk. Ik heb ze ontmoet en heb veel van hen geleerd.’

Vervolgens kwam je voor de SP in de gemeenteraad. Hoe heb je dat aangepakt?

‘In de gemeenteraad kon ik, ook dankzij mijn eerdere ervaring met acties in heel de stad, zeggen: ‘Je kan het erover hebben in de raad, maar heb je die noodwoningen in in de wijk Jeruzalem echt gezien? Al die revolutiebouwflats in de Stokhasselt? Heb je geroken hoe het écht stinkt door geurstoffengigant IFF of de waterzuivering in Noord? Zullen we er anders eens samen gaan kijken en zien wat er echt aan de hand is – én of we er iets aan kunnen doen. Als kleine partij bleek je toch ertoe te kunnen doen. Nooit spijt gehad.’

Begin jaren negentig werd je algemeen secretaris van de SP. Hoe ging dat je af?

‘De groei van de SP was in die tijd bescheiden maar ook best gestaag. Die ontwikkeling paste goed bij mijn aanpak. Ik denk dat ik vaak mensen enthousiast heb gemaakt om dingen te doen waarvan ze zelf niet meteen wisten dat ze die konden. Problemen omdraaien in oplossingen, zo creatief als het kan. Gelukkig lukte het ons ook gaandeweg om beter na te denken over hoe de maatschappij echt gevormd is en verbeterd kan worden. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit benoemden we vanaf de jaren ’90 als onze kernwaarden en vormden onze meetlat voor het dagelijkse denken en doen in een moderne socialistische partij.

Wat voor mooie acties hebben we bedacht, zeker vanaf de jaren ’90! Niet alleen lokaal maar ook nationaal aan de slag. Tegen de afbraak van de WAO en de sociale zekerheid. Vredesacties mee op gang brengen, tegen nieuwe oorlogen in het Midden-Oosten. Helpen bij de keiharde strijd van het Comité Asbestslachtoffers. Ook hebben we negen maanden lang bij de winkels van IKEA voor de deur gestaan om kinderarbeid aan de kaak te stellen – om daarna beschuit met muisjes te trakteren aan de klanten toen IKEA eindelijk inbond. En toen de Franse president Chirac met zijn kernbomtesten het eilandje Mururoa in Frans-Polynesië tot gatenkaas bombardeerde, terwijl iedereen al wist dat die dingen werkten, bedachten wij dat het leuker was om mensen niet een protesthandtekening op een lijst te laten schrijven maar pontificaal op een Franse sloopauto. En dan al die volgeschreven sloopauto’s in optocht naar de Franse ambassade in Den Haag te slepen. ‘Positief vandalisme tegen nucleair terrorisme’, zeiden we.’

Tiny Kox voert het woord bij de actie tegen Franse kernproeven. Foto: Paul Peters

In 1999 stopte je in de gemeenteraad en in 2003 maakte je de overstap van SP-secretaris naar de Eerste Kamer. Wat moet je daar eigenlijk, als SP’er?

‘Na een uitdagende tijd, met veel vooruitgang, vond ik het tijd om te stoppen als secretaris en iemand anders te laten kiezen voor de dagelijkse leiding van onze partij. Ik wilde graag nieuwe dingen doen. En ik zag wel mogelijkheden, zoals in die andere, onbekende Kamer van onze volksvertegenwoordiging. Ik ben er nog steeds voor om van twee aparte Kamers één gezamenlijke Staten-Generaal te maken. Transparanter, sneller, effectiever. Net als in de Scandinavische landen. Maar zolang beide Kamers er zijn, vond ik: laten we kijken wat we erin kunnen doen, in het belang van de mensen die ik vertegenwoordigde. Heel veel wetsvoorstellen nog eens goed nakijken. Wat goed is, kan door, wat slecht is moet weg, was mijn leidraad. Zo lukte het ons de minister te dwingen om de huurverhoging tijdens de coronacrisis te stoppen. En we hielpen het correctief referendum, voorgesteld door de SP in de Tweede Kamer, ook aan een meerderheid in de Eerste Kamer.’

In 2003 nam je ook plaats in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa. Hoe kwam je daar terecht?

‘Onze Europarlementariër van destijds, Erik Meijer, gaf me die tip. Vervolgens kreeg ik daar in 2003 een zetel. Ik ben er twintig jaar gebleven. Ik heb heel veel onderzoek ter plekke mogen doen, rapporten gemaakt. Veel verkiezingswaarnemingen geleid. In Georgië, in Bosnië, in Turkije, in Rusland. In dat land zag ik zelf, eind 2011, hoe de voorzitter van een stembureau in Moskou maar bleef aandringen om eerst wat te gaan eten of een glas wodka te drinken, terwijl het stemmentellen al kon beginnen. Nee dus. Vervolgens zagen we ineengevouwen biljetten uit de geleegde stembus vallen. Tsja, zo ziet de democratie er dus uit in een land waar nooit een democratische ontwikkeling van de grond is gekomen. Ik heb mijn bevindingen gerapporteerd: totaal foute boel, oneerlijke verkiezingen. Ik was blij dat duizenden mensen in Rusland die winter de straat op gingen om schande te spreken van alle verkiezingsmanipulatie en bedrog. Het leek een kans op verandering. Later werd alle protest helaas gesmoord. Vladimir Kara-Murza is voor 25 jaar opgesloten en Aleksej Navalny is in zijn gevangenis vermoord. Wat een verval.

Op de dag dat Rusland Oekraïne binnenviel, op 24 februari 2022, heb ik, net gekozen tot president van de Assemblee van de Raad van Europa, een spoedvergadering belegd in Straatsburg met de vertegenwoordigers van alle nationale parlementen en regeringen. Rusland werd als lid van Europa’s oudste en grootste verdragsorganisatie meteen geschorst en binnen drie weken hebben we het grootste land van de wereld uit de Raad van Europa gezet. Je kan niet mensenrechten en democratie bepleiten en dan brutaal binnenvallen bij de buren, zonder enig recht en met vreselijke gevolgen. Duizenden vermoord, miljoenen gevlucht. Einde verhaal, was mijn oordeel – en ik kreeg unanieme steun. Ik weet dat mijn snelle handelen vooral ook in Oekraïne wordt gewaardeerd. Ik kwam er ook als eerste namens de Raad van Europa nadat de oorlog begon.’

Tiny Kox bij een bezoek van de paus aan de Raad van Europa. Foto: Council of Europe

Het werken aan het versterken van de democratie lijkt een tweede rode draad in je werk. Waarom is dat zo belangrijk?

‘Veruit de meeste mensen wereldwijd, ook bij ons, zijn voorstander van democratie. Maar er zijn steeds meer mensen die denken dat de democratie niet levert wat nodig is en dat een autoritaire aanpak dan wellicht beter uitpakt. Dat idee speelt bij jongeren meer dan bij ouderen. Vraag: wat doen we eraan? Democratie is veel te kostbaar om uit te laten hollen door onverantwoordelijke mensen. Politici én kiezers ook. Ik heb steeds gezegd dat in tijden van crisis we niet minder maar meer democratie moeten hebben. Dat gold in de financiële crisis en tijdens corona. Niet alleen in Nederland, ook in heel Europa.

Als president van de Assemblee van de Raad van Europa kreeg ik de kans het initiatief te nemen om alle Europese staatshoofden en regeringsleiders bijeen te brengen. Bondskanselier Scholz was er, president Macron, premier Meloni, premier Sunak, EC-president Van der Leyen, Rutte ook namens Nederland. Daar, half mei in Reykjavik, hebben die presidenten en premiers van 46 lidstaten hun soms verstofte democratische principes opnieuw moeten verwoorden, vernieuwen en zich eraan verplichten. Zwart op wit. Dat kan Europees multilateralisme helpen herstellen en versterken. Van buitenaf is er bedreiging. En vanbinnen beschermen veel politici onze democratie veel te weinig, manipuleren te veel voor eigen gewin. Steeds meer burgers verliezen hun interesse in politiek en democratie. Dat is levensgevaarlijk. Ik vind dat natuurlijk politici maar zeker ook burgers weer beter hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Democratie is niet gratis en voor niks. En langs de zijlijn staan, werkt niet in een echte democratie.’

Na twintig jaar neemt Tiny Kox afscheid van de Raad van Europa, waarvan hij de afgelopen twee jaar voorzitter was. Foto: Council of Europe.

Gaat het goedkomen met de democratie?

‘Democratie is het beste wat ons kan overkomen, maar dan moet het wel de hele deal zijn. Zo moet de wereld gelijker worden, want gelijkheid en democratie zijn aan elkaar verbonden. En we moeten geïnformeerd blijven. Als een referendum niet is gebaseerd op goede informatie, dan is het levensgevaarlijk. Net zoals democratie levensgevaarlijk is, wanneer je niet echt kunt kiezen, doordat de uitslag wordt gemanipuleerd. En laten we niet vergeten dat als we democratie laten verslonzen, ze kan worden gekaapt door rechts-radicalen.’

Hoe kijk je terug op je tijd in de politiek?

‘Ik heb zo veel te danken aan de SP. Ik heb alles mogen doen wat ik wilde doen, in Nederland en in heel Europa. Ik heb zoveel mensen mogen leren kennen en met zoveel mensen mogen samenwerken. Het gevolg daarvan is dat ik mezelf wel heel veel op de hals heb gehaald en hard heb moeten werken. Maar ik zal daar nooit over klagen. Het was goed zo.’

Tiny Kox (Veldhoven, 6 mei 1953)

1965-1970: HBS in Eersel

1970 -1973: HEAO in Eindhoven

1975-1982: Medewerker en coördinator van de rechtswinkel in Tilburg

1980-1994: hoofdredacteur De Tribune

1982-1999: SP-gemeenteraadslid in Tilburg

1994-2003: Algemeen secretaris van de SP

2003-2024: SP-Eerste Kamerlid

2003-2024: Lid Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

2022-2024: Voorzitter Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa